Printati aceasta pagina

Masterat

Masterate cu frecvență cu predare în limba română (2 ani)

Masterate cu frecvență cu predare în limba engleză (2 ani)

Masterate cu frecvență redusă cu predare în limba română (2 ani)

Numărul de locuri pentru anul academic 2019-2020 este afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Numărul de locuri pentru anul academic 2020-2021 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice.

NOU!
Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2020-2021, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune UN SINGUR DOSAR şi vor susţine UN SINGUR INTERVIU, pentru prima opțiune.  Interviul se va desfășura pornind de la o scrisoare de motivație sau de la o prezentare în format Power Point, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru masterate, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

IMPORTANT!

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA/ FCRP:

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea-tip de înscriere, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență (IF)

Preînscrierea candidaților (facilitate opțională) se poate face prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe homepage-ul www.comunicare.ro în perioada 15 martie - 1 iulie 2020.

Pentru învăţământul cu frecvenţă (IF), calendarul înscrierii cuprinde următoarele etape:

–         20-25 iulie 2020  - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere);

 –         25 iulie 2020 - afişarea planificării pentru examinarea candidaţilor (la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro);

 –         27-28 iulie 2020 – susţinerea unui interviu pe bază de prezentare în format PowerPoint SAU scrisoare de motivaţie (în funcţie de masteratul ales);

 –         28 iulie 2020, după ora 21.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro);

In perioada 29-30 iulie 2020, studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la buget depun diploma de licenţă în original şi achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

OBSERVAŢIE PENTRU TOATE MASTERATELE

Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (IF), dar care au obținut cel puţin nota 6 (şase) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul cu frecvenţă redusă (IFR) până în data de 30 iulie 2020, la masteratele cu următoarele specializări: Comunicare şi Relaţii Publice (IFR), Comunicare Managerială şi Resurse Umane (IFR), Managementul Proiectelor (IFR), Management şi Comunicare în Afaceri (IFR).

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență redusă (IFR)

–        20-25 iulie 2020  - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere şi a scrisorii de motivaţie);

–        28 iulie 2020, după ora 21.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro);

In perioada 29-30 iulie 2020, studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să se prezinte la secretariatul FCRP, pentru înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.