Printati aceasta pagina

Masterat

Masterate cu frecvență cu predare în limba română

Masterate cu frecvență cu predare în limba engleză

Masterate cu frecvență redusă cu predare în limba română

Numărul de locuri pentru anul academic 2018-2019 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro).

IMPORTANT!

Facilităţi absolvenţii SNSPA/ FCRP:

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea;

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, candidaţii din afara SNSPA, care doresc sa susţină examenul de admitere la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență (IF)

Preînscrierea candidaților (facilitate opțională) se poate face prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe home page-ul www.comunicare.ro în perioada 15 martie - 1 iulie 2018.

Pentru învăţământul cu frecvenţă (IF), calendarul înscrierii cuprinde următoarele etape:

–  16-21 iulie a.c.  - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere);

–  22 iulie a.c. – afişarea planificării pentru examinarea candidaţilor (la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro);

 23-25 iulie a.c. – susţinerea unui interviu pe bază de prezentare în format PowerPoint sau scrisoare de motivaţie (cerinţele pentru fiecare masterat pot fi văzute pe pagina masteratului respectiv);

–  25 iulie a.c., după ora 18.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro).

In perioada 26-27 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la buget depun diploma de licenţă în original şi achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (IF), dar care au obținut cel puţin nota 6 (şase) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul cu frecvenţă redusă (IFR) până în data de 28 iulie a.c.

Calendarul examenului de admitere la masteratele cu frecvență redusă (IFR)

16-21 iulie a.c. - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere şi a scrisorii de motivaţie);
25 iulie a.c., după ora 18.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro).

In perioada 26-27 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să se prezinte la secretariatul FCRP, pentru înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.