Printati aceasta pagina

Burse

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă semestrial (excepțiile fiind anunțate ca atare în Regulament), conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Dosarele și cererile de bursă se depun la Secretariatul FCRP, conform orarului anunțat la avizier și pe site-ul FCRP.

Decizia Consiliului FCRP privind acordarea burselor nr 118 din 31 martie 2017.

 

I.2. Burse acordate de SNSPA pentru semestrul II

Regulamentul de acordare a burselor pentru semestrul II, 2016-2017

NOU! Lista studentilor carora li s-au acordat burse pentru semestrul II

I.1. Burse acordate de SNSPA pentru semestrul I

Regulamentul de acordare a burselor pentru semestrul I, 2016-2017 

Lista studentilor carora li s-au acordat burse pentru semestrul I

În atenţia studenţilor bursieri români şi străini

UPDATE: În atenţia tuturor studenţilor bursieri:

Pentru eficientizarea procesului de centralizare a datelor necesare pentru virarea burselor, vă rugăm să completaţi acest formular.
Acest formular se va completa de către toţi studenţii bursieri.
Termen limită: 7 decembrie 2016.

Informaţiile publicate anterior rămân valabile. Completarea formularului nu înlocuieşte transmiterea documentelor către Serviciul Contabilitate.

Studenţii bursieri trebuie să depună la sediul SNSPA, din str. Povernei, nr 6, Serviciul Contabilitate, etajul II, cam. 208, următoarele documente necesare pentru plata burselor:
-Copie extras bancar BRD, ING, RAEFFEISEN sau UNICREDIT ;
-Copie carte identitate pentru studenţii români;
-Copie paşaport pentru studenţii străini.

Documentele se depun în perioada 28 -29 noiembrie 2016 şi 5-7 decembrie2016, în intervalul orar 10.00-14.00.

Important!
Pentru eficientizarea procesului de depunere a documentelor menţionate mai sus vă recomandăm să le transmiteţi scanate până la data de 7 decembrie 2016 pe adresa de e-mail: [email protected]

Vă rugăm să verificaţi dacă informaţile de pe documentele scanate se văd clar.

Atenţie!
Studenţii care în anul universitar precedent au primit bursa într-un cont bancar care a ramas valabil nu se mai prezintă sau nu mai trimit pe e-mail documentele la Serviciul Contabilitate. Bursele vor fi virate în conturile declarate în anul anterior.

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
•    cerere personală de solicitare a bursei;
•    adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
•    copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
•    copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
•    adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
•    adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
•    declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
•    ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
•    adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
•    adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în anul universitar 2016-2017:

  • Bursă de performanţă ştiinţifică  -  550 lei
  • Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” - conf. reglementărilor MEN
  • Bursă de merit  -  minimum 360 lei
  • Bursă de studiu  -   minimum 330 lei
  • Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural  -  conf. reglementărilor MEN
  • Bursă socială -   minimum 300 lei
  • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru -   minimum 300 lei - maximum 600 lei
  • Bursa Specială SNSPA  -  conf. propunerilor structurilor academice

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1250 lei brut.
În anul universitar 2016-2017 se vor acorda maximum 3 burse de performanţă ştiinţifică pentru fiecare structură academică – conform deciziei Consiliului de Administraţie al SNSPA.
Consiliile structurilor academice vor decide numărul burselor de performanţă acordate, conform metodologiei aprobate, în limita numărului de burse aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere.
Cerere-tip bursă, aici.
Cerere-tip burse sociale şi ajutor social ocazional, aici.

  

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.