Printati aceasta pagina

Burse

 

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP nr. 586/25.10.2022 privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 587/25.10.2022 privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici]

NOU!I.1.  Burse pentru semestrul II, anul universitar 2022-2023

În perioada 27 februarie – 17 martie 2023, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul II din anul universitar 2022-2023. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 3 aprilie 2023;
 • Depunerea eventualelor contestațiilor: 4 – 5 aprilie 2023;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 7 aprilie 2023;
 • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 3 – 9 aprilie 2023. 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar.

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1898 lei net (3000 lei brut).

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici

Studenții Facultăţii de Comunicare și Relații Publice vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor la adresele de e-mail din secțiunea Contact.  

 


I.2. Burse pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023

În perioada 17 octombrie - 3 noiembrie 2022, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2022-2023. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

 • Afișarea listelor cu studenții propuși să beneficieze de bursă: 11 noiembrie 2022;
 • Depunerea contestațiilor: 14-15 noiembrie 2022;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18 noiembrie 2022;
 • Completarea formularului online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc): 11-22 noiembrie 2022.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar. 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1524 lei net (2550 lei brut).

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici.

Studenții Facultăţii de Comunicare și Relații Publice vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor la adresele de e-mail din secțiunea Contact.   

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior. 
 • În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toţi anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul I al anului respectiv.

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA):

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă socială: minimum 700 lei 
 • Bursă de ajutor social ocazional – se acordă o singură data pe semestru: minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Bursă plasament (se acordă pentru toţi studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial cuprinşi în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat): 700 lei

 

Burse de ajutor social

Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim net (brut) pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
• cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

I.3 Informații pentru studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă

Studenții străini și etnici români (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.) care au fost admiși pe locurile de români de pretutindeni vor beneficia de bursă doar dacă ocupă un loc de buget cu bursă, conform scrisorii sau ordinului de acceptare la studii, emise de Ministerul Educației. 

Pentru virarea burselor, studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, trebuie să deschidă un cont bancar la o bancă din România. Bursele nu pot fi virate în contul altei persoane.
Menționăm ca nu este necesar să completați o cerere pentru bursă, listele cu studenții străini bursieri sunt transmise de Direcția Școlaritate. 

Studenții străini și români de pretutindeni (Republica Moldova, Albania, Ucraina, Macedonia etc.), admiși pe locuri de buget cu bursă, înmatriculați în anul I, studii de licență, masterat sau doctorat, care nu au completat formularul online cu datele necesare pentru virarea bursei (CNP, Cod IBAN etc.) o pot face și în perioada: 3 – 9 aprilie 2023

Studenții bursieri care nu transmit datele necesare pentru virarea bursei vor primi suma alocată doar după ce vor furniza datele unui cont bancar la o banca din România, unde sunt titulari. 

 

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.