Printati aceasta pagina

Licenţă

Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 18/18.03.2022, în sesiunea iunie-iulie 2022, examenul de absolvire a studiilor universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris, în sală);

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susținere publică, în fața comisiei, în sală).

Proba 1: Evaluare cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate are loc prin examen scris, în sală. Absolventul va alege materia la care dorește să susțină examenul scris și o temă la alegere, din cele prezentate mai jos.  

Decizia CFCRP nr. 489/2021 privind conţinutul probei scrise a examenului de licenţă pentru specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză), începând cu luna iulie a anului universitar 2021-2022 aici.

Decizia CFCRP nr. 362/2019 privind conţinutul probei scrise a examenului de licenţă pentru specializarea Comunicare și Relații Publice și specializarea Publicitate, începând cu luna iulie a anului universitar 2019-2020 aici.

Temele pentru proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate:

 

Temele vor fi tratate pornind de la bibliografia indicată în decizia nr. 362 și decizia nr. 489

Detalii despre structura textului, formatare, barem de evaluare, aici.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susținere publică, în fața comisiei, în sală)

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății.

Pentru încărcarea lucrării, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul LICENTE. În această zonă va da click pe Incarcarea lucrarilor de absolvire și va urma recomandarile date: lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și lucrarea se salvează într-un singur fisier MS Word (sub cu extensia .doc sau .docx).

Lucrarea de licență se susține public, în fața comisiei, în sală. 

 

Calendar:

Sesiune iunie-iulie 2022: detalii aici.

Lucrarea de licență:  Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare