Printati aceasta pagina

Licenţă

În sesiunea iulie 2024 examenul de absolvire a studiilor universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris, în sală);

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susținere publică, în fața comisiei, în sală).

Proba 1: Evaluare cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate are loc prin examen scris, în sală. Pentru fiecare specializare există o listă de materii (vezi decizia 592 din 13.12.2022), din care absolventul alege, în momentul depunerii lucrării de absolvire, o materie la care dorește să susțină examenul scris. Pentru fiecare materie există o listă de subiecte (vezi mai jos), din care în ziua examenului se va extrage un subiect care va fi tratat de toți absolvenții, pe durata a două ore.

Decizia CFCRP nr. 592 din 13.12.2022 privind conţinutul probei scrise a examenului de licenţă pentru specializarea Comunicare și Relații Publice, specializarea Publicitate, specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză), începând cu luna iulie a anului universitar 2022-2023, aici

Temele pentru proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate:

 

Temele vor fi tratate pornind de la bibliografia indicată în decizia 592 din 13.12.2022

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susținere publică, în fața comisiei, în sală)

Pentru obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să trimită lucrarea în formă finală împreună cu raportul anti-plagiat generat de biblioteca SNSPA (vezi detalii în Calendar).

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire pe platforma facultății.

Pentru încărcarea lucrării de absolvire, studentul va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul ABSOLVIRE și va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator. Lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și se salvează într-un singur fișier MS Word (sub extensia .doc sau .docx).

Lucrarea de licență se susține public, în fața comisiei, în sală.  

Calendar:

Sesiune iulie 2024: detalii aici.

Lucrarea de licență:  Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare

            Raportul anti-plagiat generat de biblioteca SNSPA (raportul sumar)