Printati aceasta pagina

Personal FCRP

  • CADRE DIDACTICE

Cadrele didactice titulare pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FCRP.

04.09.2019 - În acest moment toate selecțiile sunt închise.

Selecția

Selecţia se va face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Data limită de depunere a dosarului este anunțată în fiecare an, cu cel puțin 3 săptămâni în avans.

Dosarul trebuie să conțină

  • Programul mobilității (Anexa 1). Programul trebuie completat în limba engleză, excepţie făcând situaţia în care mobilitatea are loc în limba franceză;
  • Invitație din partea universității partenere în care se precizează că invitaţia este pentru predare, perioada mobilităţii şi numele complet al cadrului didactic;
  • Cerere către Decan (Anexa 2).

Finanţarea mobilităţii

Pentru a putea fi finanţată mobilitatea, dosarul trebuie să fie complet şi să fie depus cu cel puţin 3 săptămâni înainte de mobilitate.

Listă universităţi partenere mobilități cadre didactice


Dosarul se depune la biroul de Relaţii internaţionale (323), persoana de contact: Corina Buzoianu

  • PERSONAL ADMINISTRATIV

Personalul administrativ cu baza poate beneficia de o mobilitate de formare în cadrul programului Erasmus. Mobilităţile pot dura între 5 şi 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FCRP.