Printati aceasta pagina

Studenți FCRP


 

MOBILITĂȚI DE STUDIU                                                STAGII DE PRACTICĂ

Programul Erasmus+ oferă studenților posibilitatea de a studia unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere și de a face un stagiu de practică. Mobilitățile de studiu pot dura între 3 și 12 luni, iar stagiile de practică între 2 și 12 luni. Durata cumulată a mobilităților Erasmus (practică și studiu) nu trebuie să depășească 12 luni pe ciclu de studiu. Studenții pot accesa mobilitățile Erasmus în fiecare ciclu de studiu (licență, masterat, doctorat).

Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+, studenții trebuie să participe la selecție și să fie declaraţi admişi pe unul din locurile disponibile.

Concursul Erasmus+ pentru mobilitățile de studiu se derulează la începutul semestrului al II-lea al fiecărui an universitar, urmând ca mobilitățile de studiu să să desfăşoare în anul academic următor, fie în primul sau al doilea semestru, fie pentru un an universitar întreg. Studenţii care pleacă în mobilitate de studiu pentru un semestru, pot solicita prelungirea acestuia pentru încă un semestru, urmând procedurile de acordare a prelungirilor.

Mobilitățile de practică se vor derula în cadrul aceluiași an universitar.

27.04.2020  - În acest moment selecția pentru mobilitățile de studiu este deschisă. Selecția se va desfășura exclusiv online. Mai multe detalii găsiți în anunțul selecției (dead-line-uri si lista completă a universităților partenere) și  în cele două clipuri despre ce înseamnă o mobilitate de studiu și despre procesul de selecție. 

02.12.2019 - În acest moment este deschisă selecția pentru mobilitățile de practică.