Printati aceasta pagina

Masterat

În sesiunea februarie 2024examenul de absolvire a studiilor universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (susținere publică, în fața comisiei, în sală).

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire pe platforma facultății.

Pentru încărcarea lucrării de absolvire, studentul va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul ABSOLVIRE și va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator. Lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și se salvează într-un singur fișier MS Word (sub extensia .doc sau .docx).

Lucrarea de absolvire se susține public, în fața comisiei, în sală.

Calendar:

Sesiune ianuarie-februarie 2024: detalii aici.

Lucrarea de disertație: Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare