Printati aceasta pagina

Regulamente și Contracte

SNSPA

Informații publice SNSPA [click aici]
Metodologii și regulamente SNSPA [click aici]

FCRP

Regulamentul privind activitatea studenţilor FCRP la forma IFR, revizuit în şedinţa Consiliului FCRP din data de 23 aprilie 2018 [click aici]
Regulament Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al FCRP, aprobat de Consiliul FCRP în şedinţa din 23 aprilie 2018 [click aici]

Regulamentul privind acordarea burselor in SNSPA, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21/2022 [click aici]

DECIZII FCRP

Decizia Consiliului FCRP nr. 586/25.10.2022 privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 587/25.10.2022 privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici] 

Decizia Consiliului FCRP nr. 581/25.10.2022 privind interzicerea sesiunilor speciale pentru studentii din anul al III-lea (licență), respectiv din anul al II-lea (masterat) [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 582/25.10.2022 privind neplata/plata cu întârziere a taxei de școlaritate [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 583/25.10.2022 privind obligativitatea feed-back-ului profesorului la evaluarea lucrărilor și la rezultatele obținute de studenți la examenele scrise [click aici

Decizia Consiliului FCRP nr. 585/25.10.2022 privind echivalarea examenelor de la studiile masterale [click aici

Decizia CFCRP 280/25.02.2019 privind mobilităţile Erasmus pentru masteranzii FCRP  [click aici]

 

Contracte studii

NOU!

Contractul de studii pentru învățământul de zi universitar, 2022-2025 [click aici]

Contractul de studii, învățământul cu frecvență masterat, 2022-2024 [click aici]

Contractul de studii pentru învățământul cu frecvență redusă masterat, 2022-2024  [click aici]

 

 

Contractul de studii pentru învățământul postuniversitar [click aici]
Contractul de studii pentru reînmatriculare [click aici]