Printati aceasta pagina

Stagii de practică

 

Biroul de Relații Internaționale al VIVES University College (Belgia) are un loc de internship pentru studenți sau tineri absolvenți. Stagiul poate fi finanțat printr-un grant Erasmus+ și se va desfășura în anul academic 2018-2019. Deadline pentru aplicare: 29 iunie 2018.  Pentru mai multe detalii, consultați anunțul.

06.11.2017 - În acest moment selecția pentru mobilitățile de practică dedicate studenților și masteranzilor este deschisă.  Cei interesați pot aplica până pe 06.06.2018.

Studenții și absolvenții FCRP pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească singuri un loc de practică într-o țară participantă la programul Erasmus+ și să aplice pentru finanțare.

Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.

Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 650 şi 700 euro/lună. 

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă aici).

2. Curriculum vitae (în limba română);

3. Adeverință cu media ultimului semestru încheiat (pentru absolvenți - foaia matricolă sau adeverință cu media anilor de studiu). Pentru a se putea înscrie la selecție studenții trebuie să nu aibă restanțe.

4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, în limba engleză, redactată cu TNR, 12, justify; Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ......).

5. Acceptul organizației în care se va desfășura stagiul de practică.


Pentru detalii despre dosarul complet, condiții de înscriere și participare puteți consulta aici anunțul selecției