Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane IFR

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane.

Admiterea la Masteratul în Comunicare Managerială și Resurse Umane (IFR)

Numărul de locuri pentru anul academic 2019-2020 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro).

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii.

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Scrisoarea de motivaţie va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul acesteia, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii masteratului de interes şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată. Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată. Dosarele de admitere nu vor fi acceptate fără scrisoarea de motivaţie.

Bibliografie orientativă pentru întocmirea scrisorii de motivație:

Avram, Eugen, Cooper, Cary, Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe actuale, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, ediţia a 3-a, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Vol.  II, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Persoană de contact: Lector univ. dr. Carmen Novac, [email protected]