Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice IFR

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare și Relații Publice.

Admiterea la Masteratul în Comunicare și Relații Publice (IFR)

Numărul de locuri pentru anul academic 2020-2021 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro).

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii.

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Scrisoarea de motivaţie va avea între 750 şi 1000 de cuvinte. În cadrul acesteia, candidaţii vor expune motivaţia care stă la baza alegerii masteratului de interes şi vor propune o temă de discuţie care să utilizeze, pe scurt, argumente din bibliografia orientativă indicată. Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată. Dosarele de admitere nu vor fi acceptate fără scrisoarea de motivaţie.

Bibliografie orientativă  pentru întocmirea scrisorii de motivație:

Chiciudean, I. & David, G. (2011). Managementul comunicării în situaţii de criză. Bucureşti:  comunicare.ro.

Iacob, D., Cismaru, D.M. & Pricopie, R. (2011). Relaţiile publice – coeziune şi eficienţă prin comunicare. Bucureşti: comunicare.ro.

Persoană de contact: Prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, [email protected]