Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Comunicare și Relații Publice.

Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează absolvenţilor de studii universitare în comunicare care doresc să aprofundeze specializarea de licenţă și celor care lucrează sau doresc să lucreze în departamente de comunicare, în companii sau în agenţii de relaţii publice.

Disciplinele care se studiază sunt: Mass-media și societatea (prof. dr. Paul Dobrescu/lector dr. Flavia Durach), Geopolitică (c.d.a. dr. Radu Enache), Psihologie socială (lector dr. Alina Duduciuc), Comunicare organizațională (c.d.a. dr. Miruna Iliescu), Comunicare interculturală (prof. dr. Grigore Georgiu/c.d.a. drd. Alexandru Cârlan), Relații Publice (lector dr. Andreea Răceanu), Strategii de relații publice în mediul global (conf. dr. Dorina Guțu), Lobby (conf. dr. Irina Marsh), Relații publice în mediul online (prof. dr. Diana-Maria Cismaru/c.d.a. drd. Monica Cotei), Metode de cercetare în științele comunicării (conf. dr. Valeriu Frunzaru), Analiza discursului public (prof. dr. Dumitru Borțun), Comunicare în domeniul sănătății (lector dr. Alina Duduciuc), Jurnalism multimedia (c.d.a. drd. Sebastian Chelu), Managementul evenimentelor (conf. dr. Irina Marsh), Managementul comunicării de criză (c.d.a. dr. George David), Tehnici de redactare și editare în relațiile publice (c.d.a. dr. George David), Practica, Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire. 

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platforma online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică. 

Informații suplimentare se pot obține de la coordonatorul masterului, prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, la adresa de e-mail [email protected].