Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor (EN)

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Managementul Proiectelor.  

Admiterea 2024

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere, aici.

Proba de examinare pentru Masteratul în Managementul Proiectelor (în limba engleză) constă într-o prezentare în format PowerPoint, fără susținerea unui interviu

Prezentarea în format PowerPoint va fi redactată în limba engleză, va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse  bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Încurajăm exprimările sincere și reflectarea, într-un registru autentic, a experiențelor personale și profesionale.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Nou! Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Teme pentru prezentare

1. Metode clasice (“waterfall”) și/sau metode alternative (Scrum, Agile etc.) de managementul proiectelor;

2. Management strategic și dezvoltarea organizației prin proiecte;

3.Introducerea managementului de proiect în organizații (beneficii, etape, bariere, managementul schimbării etc.);

4. Managementul echipei de proiect (dinamica echipei, leadership, gestionarea confictelor, negociere etc.);

5. Programe și proiecte europene;

6. Implementarea proiectelor în medii internaționale.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Alcidi, C. (2018). Economic Integration and Income Convergence in the EU. Leibniz Information Center for Economics.

Comisia Europeană (2004), Project Cycle Management Guidelines, disponibil la: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf.

Project Management Institute (2018). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - sixth edition, PMI.

Turner, R. (Ed.). (2007). Gower Handbook of Project Management (4th edition). U.K.: Gower Publishing.

Persoană de contact:

Conf. univ. dr. Loredana Vladu, MBA, PMP, [email protected]