Printati aceasta pagina

Masterat Brand Management și Comunicare Corporativă

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă.

Admiterea 2024

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere, aici.

Proba de examinare pentru Masteratul în Brand Management și Comunicare Corporativă constă într-o prezentare în format PowerPoint, fără susținerea unui interviu

Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse  bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Încurajăm exprimările sincere și reflectarea, într-un registru autentic, a experiențelor personale și profesionale.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Nou! Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici

Teme pentru prezentare

1. Comunicare corporativă prin social media;

2. Storytelling ca parte a strategiei de comunicare corporativă. Studiu de caz;

3. Branduri românești de succes. Studiu de caz;

4. Social media branding și comunități online;

5. Strategii de repoziționare de brand. Studiu de caz.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Aaker, D. (2005). Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand. Bucureşti: Brandbuilders.

Cheregi, B.F. (2018). Consumer Life and User Generated Content in the Age of Social Media. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 6(2), 285-305.

Lindstrom, M. (2016). Small Data. Indicii mărunte care scot la iveală trenduri în masă, București: Editura Publica.

Kawasaki, G. & Fitzpatrick, P. (2015). Arta rețelelor sociale. București: Editura Publica.

Olins, W. (2015). Brand New. București: comunicare.ro.

Pînzaru, F. (Ed.) (2015). Business storytelling. Branduri și povești. București: Smart Books, imprint Tritonic Books.

Zbuchea, A., Pînzaru, F., Galalae, C. & Mitan, A. (2015). Ghid esențial de promovare (ediția a doua). București: Smart Books, imprint Tritonic Books.

Persoane de contact:

Lector univ. dr. Bianca Cheregi, [email protected]