Printati aceasta pagina

Masterat Brand Management și Comunicare Corporativă

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă.

Admiterea la Masteratul în Brand Management și Comunicare Corporativă

Proba de concurs

Examenul constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse    bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.).

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

Teme pentru prezentare

1. Comunicare corporativă prin social media

2. Storytelling ca parte a strategiei de comunicare corporativă. Studiu de caz

3. Branduri românești de succes. Studiu de caz

4. Social media branding și comunități online

5. Strategii de repoziționare de brand. Studiu de caz

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Aaker, D. (2005). Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand. Bucureşti: Brandbuilders.

Cheregi, B.F. (2018). Consumer Life and User Generated Content in the Age of Social Media. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 6(2), 285-305.

Lindstrom, M. (2016). Small Data. Indicii mărunte care scot la iveală trenduri în masă, București: Editura Publica.

Kawasaki, G. & Fitzpatrick, P. (2015). Arta rețelelor sociale. București: Editura Publica.

Olins, W. (2015). Brand New. București: comunicare.ro.

Pînzaru, F. (Ed.) (2015). Business storytelling. Branduri și povești. București: Smart Books, imprint Tritonic Books.

Zbuchea, A., Pînzaru, F., Galalae, C. & Mitan, A. (2015). Ghid esențial de promovare (ediția a doua). București: Smart Books, imprint Tritonic Books.

Persoane de contact:

Asist. univ. dr. Bianca Cheregi, [email protected]

NOU!

Pentru admiterea la studii universitare de masterat 2020-2021, candidații care doresc să se înscrie la mai multe masterate vor depune UN SINGUR DOSAR şi vor susţine UN SINGUR INTERVIU, pentru prima opțiune.  Interviul se va desfășura pornind de la o scrisoare de motivație sau de la o prezentare în format Power Point, în funcție de specificul masteratului (a se vedea instrucțiunile de la fiecare masterat în parte). Candidații pot opta pe fișa de înscriere pentru cel mult patru masterate, în varianta fără taxă/cu taxă. Dosarul va include proba de concurs corespunzătoare primei opțiuni (scrisoare de motivație/prezentare Power Point).

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

IMPORTANT!

Facilităţi pentru absolvenţii SNSPA/ FCRP:

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere;

-          Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea-tip de înscriere, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea.