Printati aceasta pagina

Masterat Brand Management și Comunicare Corporativă

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Brand Management și Comunicare Corporativă.

Ca urmare a evoluției economiei, a pătrunderii multor companii multinaționale și globale în țara noastră în ultimii 20 de ani dar și a nevoii în creștere a companiilor locale de a se alinia la practicile de branding și de comunicare corporativă ale competitorilor lor externi, pe piața forței de muncă din România a apărut și se manifestă din ce în ce mai acut cerereade profesioniști înacest domeniu. În acest context, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat primul și, până în prezent, singurul program masteral în Brand Management și Comunicare Corporativă, acreditat în anul 2009.

Masteratul se adresează absolvenților ciclului I de studii universitare (studii universitare de licență) care doresc să dobândească o specializare academică în aria comunicării corporative și a brandingului. Printre cursanții masteratului s-au numărat, de-a lungul timpului, atât tineri proaspăt licențiați în domeniul economic sau în domeniul științelor comunicării, cât și profesionișticu vechime, care lucrează în sectorul privat și în cel public.
Prin parcurgerea acestui program masteral tinerii absolvenți ai ciclului de licență au oportunitatea de a învăța conceptele fundamentale ale domeniului și de a realiza lucrări practice, evaluate atât de profesori cât și de practicieni cu renume, consolidându-și astfel capacitatea de a aplica elementele teoretice învățate. Profesioniștii au ocazia să descopere cele mai noi teorii și studii în domeniu dar și să aplice cunoștințele pe care le dețin în contexte diferite față de cele cu care sunt familiarizați, lucruri care îi pot ajuta să obțină performanțe înalte la locul de muncă și să avanseze în carieră.

Posibilitățile de angajare pe piața muncii după absolvirea masteratului

Absolvenții acestui program masteral se pot angaja atât în mediul privat, cât și în ONG-uri și în sectorul public. Totodată, ei pot urma o carieră academică în condițiile continuării studiilor cu ciclul al III-lea. Companiile din sectorul privat sunt totuși preferate de către absolvenții noștri, pentru că oferă cel mai bun cadru pentru aplicarea cunoștințelor dobândite.
Printre ocupațiile specifice pe care le pot avea aceștia amintim: brand manager, manager de produs, manager marketing, șef birou marketing, specialist în relații publice, specialist în publicitate și marketing, coordonator presă, șef expoziții și târguri etc.

Profilul masteratului

Masteratul de Brand Management și Comunicare Corporativă este un program de studii universitare ce corespunde ciclului II, fiind un program masteral profesional. Acest lucru înseamnă că absolvenții acestui program pot opta, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 pentru înscrierea în ciclul III de studii universitare – studii doctorale.

Disciplinele care se studiază în cadrul acestui program acoperă atât spectrul larg al științelor comunicării, prin discipline care oferă cursanților o imagine de ansamblu asupra domeniului și instrumentele necesare înțelegerii principalelor direcții de evoluție, cât și discipline de specialitate.

Anul I: Branding prin performance media (c.d.a. Dragoș Smeu), Globalizare (conf. dr. Mălina Ciocea), Marketing (c.d.a. dr. Tana Licsandru, c.d.a. drd. Victor-Emanuel Ciuciuc), Public speaking. Tehnici de adresare publică (c.d.a dr. Corneliu Calotă), Metode de cercetare în științele comunicării (conf. dr. Valeriu Frunzaru,  conf. dr. Loredana Ivan), Brand management și identitate corporativă (lector dr. Rareș Mocanu), Comportamentul consumatorului (lector dr. Bianca Cheregi), Strategii și tehnici de poziționare a brandurilor (c.d.a. drd. Monica Cotei).

Anul II: Consiliere organizațională (conf. dr. Dan Stănescu), Comunicare internă (prof. dr. Diana-Maria Cismaru, c.d.a. Nicoleta Butnaru), Branding prin social media (c.d.a. Ioana Zvâc), Brandul de angajator (lector dr. Rareș Mocanu), Managementul proiectelor (lector dr. Simona Bonghez), Formare profesională și training (lector dr. Camelia Crișan), Practică (conf. dr. Cristina Leovaridis), Metode și tehnici de elaborare a lucrării de dizertație (asist. dr. Cătălina Niculescu).

Proiecte ale masteratului

Încă de la înființarea sa, acest program a fost implicat într-o serie de colaborări cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale, cu reprezentanți din mediul de afaceri şi ai unor instituţii de cercetare, printre care menționăm Mobexpert, McDonald's, AC Nielsen, D&D Research, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București, International Advertising Association, LʼOreal, agențiile de publicitate McCann Erikson și Arsenoaiei&Mătășel și editura Tritonic. Aceste colaborări s-au concretizat prin susținerea unor prelegeri de către profesioniști din domeniu în fața cursanților noștri dar și prin programe de internship oferite cursanților.

Absolvenți

Dumitrița HîrtieAndreea Nicolescu;Florina BaciuIleana GhițăLaura Moisă 

Informații suplimentare despre programul de masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă pot fi obținute de la coordonatorul masteratului, lector dr. Bianca Cheregi[email protected]

Vă așteptăm și pe pagina de Facebook a Masteratului de Brand Management și Comunicare Corporativă, aici: https://www.facebook.com/MBMCC.FCRP/.