Printati aceasta pagina

Profesori

Dan Florin Stănescu, directorul programului Discurs și adresare publică (Public Speaking), este conferențiar universitar, trainer și psiho-terapeut. În cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice este director al Departamentului de Comunicare și coodonator al Laboratorului de Cogniție Socială și Comunicarea Emoțiilor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București. Este doctor în psihologie în cadrul Universității din Hamburg din 2006 și, în prezent, predă cursurile “Managementul strategic al resurselor umane. Schimbarea organizatională”, “Sănătate organizatională” și “Consiliere organizatională” la masteratul de Comunicare managerială și resurse umane și la masteratul de Brand management și comunicare corporativă, respectiv “Psihologia comunicării” la ciclul universitar. Interesele sale de cercetare sunt concentrate în principal în arii precum dezvoltarea resurselor umane, studiul emoțiilor, psihologie organizatională, învățarea pe tot parcursul vieții și psihologie clinică.

Loredana Ivan predă la SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice disciplinele: Comunicare interpersonală şi Comunicare nonverbală, la nivel universitar şi Metode de cercetare în comunicare, la nivelul programelor de masterat. A colaborat la elaborarea cursului de Psihologie Socială şi Comunicare Nonverbală cu prof. univ. Septimiu Chelcea, mai întâi la Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucureşti şi apoi la SNSPA. Face parte din reţeaua internaţională de cercetători ACT - Ageing Communication Technologies. Din 2014 este reprezentant al României la EU - European Cooperation in Science and Technology, COST ACTION IS1402 Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective. Loredana Ivan a fost bursier Marie Curie (2003-2004) la Universitatea Groningen, Interuniversity Center for Methodology (ICS), iar între 2011-2013 a beneficiat de o bursă de cercetare postdoctorală, la Universitatea din Bucureşti. A fost visiting researcher la Universitatea Humboldt din Berlin, Institutul de Psihologie (octombrie 2012-martie 2013).  Loredana Ivan este autoarea lucrării Cele mai importante 20 de secunde (2009) şi coordonator a două volume în domeniul comunicării nonverbale: Comunicare nonverbală şi construcţii sociale (2011), împreună cu Alina Duduciuc şi  Competenţă emoţională şi evaluare interpersonală (2014), împreună cu Mădălina Iorga şi Dan Stănescu. Este co-autor al manualului de psihologie socială: Psihologia socială. Studiul  interacţiunilor umane (2013) şi a colaborat la elaborarea manualului Psihosociologie: teorie, cercetări şi aplicaţii (publicat în 3 ediţii la Polirom).

Elena Negrea-Busuioc este conferențiar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, unde predă cursuri pe teme legate de folosirea metaforelor în comunicare (în special în publicitate), dar și de comunicare instituțională (în special, comunicarea în Uniunea Europeană). Are un doctorat în filologie obținut la Universitatea din București, cu o teză despre pragmatica ironiei. Este interesată de studiu metaforelor vizuale și multimodale, precum și de efectele metaforelor asupra proceselor cognitive. A beneficiat de o bursă de cercetare postdoctorală la Portland State University (Fulbright Senior Award), unde a realizat un studiu privind rolul metaforelor deliberate în comunicare.

Camelia Crișan este doctor in sociologie, lector universitar și titulara cursurilor de Leadership, Formare profesională / Training, Recrurare și selecție și Responsabilitate socială corporativă de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA. Interesele de cercetare ale Cameliei sunt: inovația socială, educația prin tehnologie (e.g. povestiri digitale) precum și storytelling orgnizațional, ca parte a responsabilității sociale a corporațiilor. Are o bogată activitate de consultanță, acordând asistență instituțiilor publice și organizațiilor private din România și din străinătate. Cele mai noi proiecte de cercetare în care a fost implicată vizează folosirea povestirilor digitale pentru activități de advocacy și pentru creșterea brandului de angajator. Unul dintre primele articole co-autorate de Camelia ce vizează folosirea tehnicilor de storytelling în comunicarea corporativă a fost publicat în prestigioasă revistă profesională Communication Director.

Denisa-Adriana Oprea este lector universitar doctor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, unde predă cursuri de teoria comunicării şi comunicare în spaţiul european. Deține un doctorat în literatura din Québec (Universitatea Laval, Québec, Canada) și un postdoctorat în același domeniu (Universitea din Montréal, Canada). A publicat numeroase studii în domeniul literaturii din Québec și o carte intitulată Métaféminisme et postmodernisme chez les romancières québécoises contemporaines: Monique Proulx, Monique LaRue et Marie-Claire Blais (Paris, L’Harmattan, 2014). De asemenea, a tradus numeroase cărți din/în limba franceză. Interesele sale de cercetare cuprind: women’s studies, studii europene, studii canadiene, cultură și comunicare.

Alexandru I. Cârlan este director adjunct al Centrului de Cercetare în Comunicare și cadru didactic asociat al Facultății de Comunicare și Relații Publice, unde predă cursuri de Teoria argumentării, Tehnica discursului public și Cultură și comunicare, la nivel de licență și masteral. Este membru al Rhetorical Society of Europe și International Society for the Study of Argumentation. Interesele sale de cercetare urmăresc, în general, aplicarea paradigmelor analitice din domeniul retoricii și al teoriilor argumentării în analiza construcției problemelor publice, dar și teme specifice, legate de construcția discursivă a persuasivității în discursuri multimodale (discurs media, film documentar, advertising).

Bianca Cheregi este doctor în Științele Comunicării, cu lucrarea Construcția mediatică a brand-ului național în Romania post-comunistă. O perspectivă constructivist-semiotică. Din 2012 este cadru didactic asociat la SNSPA, unde predă seminarii de Semiotică.  Principalele interese de cercetare vizează branding-ul național, semioticile culturale, semiotica socială, analiza cadrajelor mediatice, identitatea națională, sfera publică și analiza discursului. Lucrările publicate și prezentările din cadrul conferințelor internaționale au abordat teme precum: imaginea de țară a României ca problemă publică, discursul mediatic pe tema branding-ului național și campanii mass-media interactive pe tema migrației românilor. Expertiza științifică este dublată de o semnificativă experiență profesională în marketing digital și publicitate. Ca specialist în comunicare, a colaborat cu clienți internaționali, construind strategii de marketing online.

Ioana Schiau este doctor în științele comunicării și cadru didactic asociat al Facultății de Comunicare și Relații Publice, unde predă seminarii de Introducere în Relații Publice. În teza de doctorat a explorat folosirea umorului în comunicarea interpersonală, investigând în mod special rolul umorului pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani. A publicat mai multe articole și capitole în volume naționale și internaționale, explorând teme precum folosirea umorului în comunicare și folosirea tehnologiei de către persoanele în vârstă. Este membră în rețele internaționale de cercetare precum International Society for Humor Studies și Ageing + Communication + Technologies. A participat ca cercetător doctoral la proiecte naționale de cercetare în domeniul comunicării, precum PN-II-RUTE-2014-4-0429 Relația dintre tehnologie și vârstă: înțelegerea anxietății față de computer la persoanele vârstnice. 

Andreea Mitan este lector doctor la Facultatea de Management și cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, unde predă cursuri ce se înscriu în sfera comunicării și a marketingului. A urmat cursurile secției canto muzică ușoară a Școlii de Arte din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galați (2003-2006) și cursuri de speech level singing la Crina Mardare Music Experience (2010-2012). În 2004 a câștigat un premiu la un concurs național de interpretare vocală organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. Teza de doctorat, susținută în 2014, este despre identitatea tinerilor din generația Y și preferințele lor muzicale. Este co-autoarea volumului „Ghid esențial de promovare” (2015), best-seller Tritonic 2016, secțiunea academic books, și autoarea primului volum academic din țara noastră dedicat music marketing: „În top – 7 modele de marketing  în muzică” (2016), apărut la Galați University Press. În toamna anului 2016 a predat cursuri de music marketing la VIVES University College din Belgia, în calitate de profesor invitat.

Demetra Garbașevschi este consultant în marketing și strategie de brand, cu un istoric profesional legat de rețelele multinaționale McCann Worldgroup și J. Walter Thompson și o expunere cazuistică la fel de diversă precum tipologia organizațiilor din Romania. Doctor în Științele Comunicării, cu o aplecare către Studii Identitare și alumna a reputatului Chartered Institute of Marketing, predă cursuri din sfera publicității și branding-ului.

 

 Marius Romașcanu are aproape două decenii de experientă practică în vanzări, marketing și dezvoltare organizatională, în poziții de execuție și poziții manageriale. Este implicat, de peste doisprezece ani, în diferite activităti de formare și de consultanță (crearea, implementarea și evaluarea programelor complexe de formare și a cursurilor pe teme de comunicare și relații publice, dinamica grupurilor și team building, managementul resurselor umane, leadership, abilități manageriale, comportament organizațional, managementul schimbării, dezvoltare personală, vânzări, marketing, tehnici de negociere) pentru organizații publice și private, cu renume în România și în Europa. Interesele sale specifice sunt concentrate, cu precădere, în următoarele domenii: comunicare interpersonală și leadership, resurse umane, training și formare. În prezent, el este cadru didactic asociat al SNSPA și doctorand în domeniul Științelor comunicării.

Mergi la: