Printati aceasta pagina

Înscriere și admitere

La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

Următoarea serie a programului va avea loc în toamna anului 2018. Detaliile vor fi disponibile în următoarea perioadă. 

 
  • Fişa de înscriere la concursul de admitere
  • Diploma de licenţă (sau echivalentă)
  • Certificatul de naştere
  • Buletinul / Cartea de identitate
  • Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
  • Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
  • Curriculum vitae
  • 4 fotografii color ¾
  • un dosar plic

 

Admiterea

Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea

În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic. Contractul de studii poate fi accesat aici.

Finalizarea studiilor

Studiile programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se încheie prin susţinerea examenului final care, odată absolvit, permite acordarea certificatului de atestare a competenţelor. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. În vederea eliberării Certificatului de atestare a competenţelor este necesară depunerea unui dosar cu următoarele acte legalizate: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi copia Buletinului / Cărţii de identitate.

Mergi la: