Printati aceasta pagina

De ce un program în Discurs și adresare publică (Public Speaking)?

Public speaking (adresarea publică, sau într-o traducere stângace, vorbit în public) reprezintă, pentru multe profesii din zonă comunicării, dar nu numai, o practică constitutivă – chiar esenţa meseriei. A performa competitiv în aceste domenii presupune a fi un bun vorbitor, fie că este vorba despre prezentări de produse şi servicii, coordonarea echipelor, motivarea angajaţilor, sau reprezentarea unei organizaţii în diverse ocazii publice.

Fiind oferit într-un cadru universitar, programul combină o abordare  riguroasă, ancorată în ştiinţele comunicării, cu practica intensivă şi orientată spre nevoile particulare ale cursantului. În elaborarea programului, echipa implicată a plecat cu ambiţia de a reduce decalajul semnificativ dintre nivelul cunoaşterii ştiinţifice relevante pentru public speaking (mai ales în literatura internaţională) şi percepţia comună, pe plan local, cu privire la ce înseamnă competenţele de public speaking şi educarea lor. Programul propus se bazează pe expertiza academică a unor cadre didactice cu bună cunoaştere a domeniului disciplinar relevant, dar şi cu experienţă în zona de formare şi  training. În plus, programul pune accentul pe dezvoltarea capacităţii cursantului de a continua pe cont propriu formarea, punând la dispoziţie resursele necesare ca această evoluţie să se desfăşoare autonom.

FORMARE DE COMPETENŢE

Programul propune o gamă variată de cursuri şi module practice, ce asigură deprinderea unor cunoştinţe cu aplicabilitate largă în activitatea profesională. Mai mult, prin practica didactică reflexivă, programul oferă cursanţilor modalităţi de conştientizare a evoluţiei proprii şi a dezvoltării permanente. Finalizarea modulului atestă, conform Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) şi Codului Ocupaţiilor din România (COR), deţinerea unor competenţe profesionale în sfera comunicării, la nivel de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe transversale.

EVALUARE ŞI FINALIZAREA STUDIILOR

În cadrul fiecărui curs are loc evaluare continuă, bazată pe aplicaţii, simulări şi studii de caz la care se oferă feed-back. Evaluarea finală în cadrul programului va avea loc printr-un examen de certificare a competenţelor, organizat sub forma unui colocviu. Mai mult, evaluare finală este ea însăşi proiectată ca o formă de învăţare: constând în susţinerea unui proiect practic, studenţii vor pune la lucru toate cunoştinţele asimilate, într-o manieră reflexivă, fiind stimulaţi în acelaşi timp să evalueze pe cont propriu consecinţele programului pentru dezvoltarea lor profesională.

ACREDITARE

Programul este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. 2633/2634 din 29.11.2016. Diploma de absolvire a programului va fi un certificat de perfecţionare profesională în specializarea Comunicare şi relaţii publice, emisă de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, sub antetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Mergi la: