Printati aceasta pagina

Cursuri


Fundamente ale public speaking

Cursul își propune o introducere problematizantă în tematica adresării publice, evidențiind abordările cheie ale perioadei clasice, dar și ale celei moderne, și deconstruind câteva din miturile articulate în jurul conceptului de public speaking. Apelând la studii de caz relevante, cursul evidențiază cum anume o perspectivă instrumentală asupra discursului poate clarifica și redefini modul în care înțelegem rolul discursului, fie în situațiile de zi cu zi, fie în situațiile speciale. Printr-o practică didactică reflexivă, cursul își propune să evidențieze că un bun vorbitor este în primul rând o persoană care înțelege bine situațiile de comunicare la care participă, și propune o modalitate de evoluție permanentă centrată pe conceptul de situație de comunicare. Umorul  este tratat ca un caz tipic de armă cu două tăișuri în adresarea publică, ajutându-ne să înțelegem cum putem fructifica, dar și cum putem rata o situație  de comunicare. (Alexandru Cârlan, Ioana Schiau)

Argumentare și dezbatere în contexte de public speaking

Argumentarea este tratată, în acest curs, ca o modalitate de a gestiona dezacordurile (actuale sau posibile) dintre participanții la comunicare. Pornind de la această perspectivă interacțională, argumentarea este discutată în raport cu situațiile de conflict sau de cooperare în care poate apărea, sau pe care le poate genera. Cursul discută pe larg tipuri de argumente și contextele în care pot fi folosite, dar și strategii de gestionare a discuției (amplificarea sau reducerea dezacordului, crearea credibilității prin argumentare, formularea obiecțiilor, dar și răspunsul la acestea). O secțiune specială a cursului este dedicată gestionării interlocutorilor dificili și modalităților în care o discuție aflată în derapaj poate fi repusă pe făgașul său firesc. (Alexandru Cârlan, Marius Romașcanu).

Psihologia comunicării și Psiho-sociologia persuasiunii

Cursul constă în două module distincte. Modulul de psihologia comunicării urmărește dezvoltarea capacității de utilizare a unor instrumente de analiză şi interpretare specifice acestei discipline, de identificare corectă și explicare a unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaţional, precum și dezvoltarea capacității de interpretare a situațiilor de discurs. Accentul pus pe dezvoltarea abilităților de ascultare activă și pe controlul stilurilor comunicaționale (asertivitate, agresivitate, pasivitate) dă dimensiunea aplicativă și formativă a acestui curs. Cel de-al doilea modul, de psiho-sociologia persuasiunii, oferă, în continuarea primului, posibilitatea de a cunoaște și aplica în interacțiunile cotidiene tehnici de persuasiune analizate în literatura de specialitate. De asemenea, cursanții vor înțelege principiile care stau la baza aplicării acestor tehnici și vor putea elabora propriile strategii de persuasiune, în situații discursive reale. O parte semnificativă a acestui curs este dedicată aplicațiilor care au valoare pentru dezvoltarea profesională a cursanților. (Dan Stănescu, Loredana Ivan)

Registre stilistice în adresarea publică

Cursul Registre stilistice în adresarea publică își propune să răspundă la întrebări de tipul: Ce fel de expresie verbală să dăm ideilor noastre? Care sunt cele mai oportune formulări într-o situație anume? Urmărind în principal familiarizarea cursanților cu diferitele registre funcţionale ale limbii şi cu procedeele stilistice care contribuie la claritatea expunerii și la adecvarea conținutului în raport cu publicului vizat, cursul invită la o reflecție sistematică asupra raportului dintre expresie verbală și conținut ideatic, dintre formă și fond. În acest cadru, este analizat cu atenție rolul limbajului figurat în structurarea discursului şi în persuadarea publicului ţintă. În plus, sunt tratate sistematic abaterile frecvente de la norma gramaticală, întrucât corectitudinea exprimării este esenţială pentru reuşita acţiunii discursive. Nu în ultimul rând, vor fi analizate registrele stilistice care ţin de umor, ironie şi sarcasm, cu ajutorul cărora chiar şi cel mai arid discurs poate deveni atractiv. Cursul urmărește, deci, să atingă toate aceste dimensiuni care pot face din adresarea publică o experiență reuşită. (Elena Negrea-Busuioc, Denisa Oprea, Bianca Cheregi)

Modul practic: performarea discursului

Acest modul vizează abilitățile necesare pentru ținerea discursului: controlul vocii și al respirației, controlul scenei și al tranzițiilor, controlul comunicării non-verbale. În privința vocii, cursanții vor înțelege ce pot face pentru a îmbunătăți modul în care “sună” vocea proprie prin controlul respirației, prin exerciții de autoevaluare a vocii și de pregătire a acesteia pentru discurs. În privința comunicării non-verbale, cursanții își  vor dezvolta abilitățile de a  analiza  limbajul nonverbal în interacțiuni cotidiene, de a surprinde  elemente nonverbale “care ne trădează” și de a folosi limbajul nonverbal în mod eficient, în diferite situații sociale. Aspectele dezbătute în cadrul acestui modul practic vizează expresiile faciale, gesturile și postura, folosirea spațiului, a atingerii și a privirii, precum și decodificarea reacției audienței de către vorbitor, în momentul susținerii discursului. În ceea ce privește controlul scenei și al tranzițiilor, se vor urmări atât elemente ce țin de raportarea la spațiului fizic al discursului (evaluarea spațiului, deplasare, gestionarea situațiilor neprevăzute), cât și elemente ce țin de gestionarea atenției audienței pe parcursul discursului (captatio, deschideri de impact, încheieri memorabile). Prezentările individuale filmate și feed-back-ul pe baza acestora constituie un element important al acestui modul. (Andreea Mitan, Loredana Ivan, Dan Stănescu, Marius Romașcanu).

Modul practic: studii de caz în genuri retorice

Modulul care încheie cursul pune în aplicare toate cunoștințele dobândite în câteva situații recurente pentru public speaking. Se vor discuta sistematic și se vor face aplicații pe câteva genuri specifice: discursul de informare (incluzând suportul vizual), discursul persuasiv și  discursul ceremonial. Acestea sunt discutate având în vedere exigențele specifice în situație, relația instituită cu audiența și structurile specifice. O atenție aparte este acordată relației dintre apelul la valoare și apelul la emoție și creării comuniunii afective. Două componente distincte ale cursului vor explora modul în care story-telling-ul (împărtășirea de povești) poate fi folosit în public speaking, respectiv, cazul particular al discursurilor pentru marketing și advertising și rolul practicilor de public speaking în construcția brandului personal. (Marius Romașcanu, Alexandru Cârlan, Demetra Garbașevschi, Camelia Crișan).

Mergi la: