Printati aceasta pagina

Masterat Management și Comunicare în Afaceri

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Management și Comunicare în Afaceri.

În contextul creşterii competitivităţii economice şi a dinamicii pieţelor,comunicarea eficientăîn afaceri a devenit un imperativ şi o necesitate pentru dezvoltarea mediului de business românesc şi creşterea performanţei organizaţionale. Masteratul de Manangement şi comunicare în afaceri îmbină baza teoretică necesară unei bunei înţelegeri a proceselor de comunicare ce au loc în mediul de business cu exemplerelevante de bune practici, adaptate pieţei româneşti si tendinţelor economiei globale. Astfel, cursurile cuprinse în acest program acoperă o gamă largă de noţiuni din domeniul business-ului, accentuând fuziunea şi interdependenţa a două zone ce multă vreme au fost tratate separat: comunicarea şi afacerile.

Masteratul se adresează următoarelor categorii de public:
1. Absolvenţi de studii economice: care doresc să-şi consolideze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul managementului şi comunicării în afaceri;
2. Actuali manageri în companii din mediul privat (companii multinaţionale, întreprinderi mici şi mijlocii)
3. Potenţiali antreprenori / manageri
4. Potenţiali practicieni/ traineriîn domeniul consultanţeiîn managementşi comunicare în afaceri

Posibilităţile de angajare pe piaţa muncii după absolvirea masteratului:
Diploma de masterat este recunoscută de marii jucatori de pe piaţa forţei de muncă din Romania, din diverse sectoare de activitate: FMCG, banking, retail,firme de training şi consultanţăîn afaceri etc. Studenţii care aleg această specializare se pot angaja pe posturi manageriale în departamentele financiare, vânzari, marketing, achiziţii, comunicare şi relaţii publice ale angajatorilor din mediul privat dar, în acelaşi timp, cei care au simţ antreprenorial îşi pot deschide propria afacere sau pot urma o carierăîn domeniul consultanţei în management şi comunicare în afaceri.

Profilul masteratului

Masteratul în Management şi Comunicare în Afaceri (învăţămant cu frecvenţă şi IFR-învaţământ fără frecvenţă) are o dublă orientare profesională:

1) crearea de competenţe practice pentru eficientizarea activităţilor companiilor şi creşterea performanţei organizaţionale (dezvoltarea de abilităţi în domeniul consultanţei pentru afaceri, pentru negociere şi comunicare managerială eficientă; dezvoltarea abilităţilor managerialeşi de leadership;dezvoltarea unei viziuni globale asupra afacerilor);
2) formarea unui comportament managerial competitiv şi cultivarea de competenţe antreprenoriale pentru dezvoltarea unei afaceri profitabile (competenţe în managementul proiectelor şi managementul riscului; competenţe în administrarea şi finanţarea afacerii; abilităţi de comunicare şi negociere; dezvoltarea competenţelor necesare pentru elaborarea strategiilor de marketing, comunicare şi de vânzări).

Discipline studiate

Nu poate exista o afacere de succes acolo unde procesele de comunicare sunt deficiente, iar comunicarea, la rândul ei, este o afacere. Iată mesajul pe care cadrele universitare, în colaborare cu practicieni recunoscuţi, încearcă să îl transmită managerilor, absolvenţilor de studii economice, întreprinzătorilor şi tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unei afaceri, prin intermediul cursurilor acestui masterat.

Anul I
Marketing - c.d.c. dr. Tana Licsandru, c.d.a. drd. Victor Ciuciuc
Comunicare I. Comunicare internă - prof. dr. Diana-Maria Cismaru, c.d.a.  Nicoleta Butnaru
Comunicare II. Comunicarea externă a firmei - prof. dr. Remus Pricopie şi lector  dr. Andreea Răceanu
Negociere în afaceri - prof. dr. Ioan Deac
Metode de cercetare în ştiinţele comunicării – conf. dr. Valeriu Frunzaru
Management strategic - lector dr. Andreea Mitan
Finanţarea afacerilor - lector dr. Laurențiu-Mihai Treapăt
Managementul riscului şi fezabilitatea afacerilor - lector dr. Sergiu Stan

Anul II
Managementul organizaţiilor - lector dr. Cătălina Cicei
Lobby - lector dr. Andreea Răceanu
Tehnici de promovare în afaceri - c.d.c. dr. Alina Buzatu
Brandul de angajator - lector dr. Rareş Mocanu
Managementul schimbării - lector dr. Sergiu Stan
Managementul proiectelor - lector dr. Simona Bonghez
Responsabilitatea socială corporativă - prof. dr. Dumitru Borţun
Practică
Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire - lector dr. Mădălina Boţan

Prin intermediul cursurilor şi seminariilor acestui masterat, studenţii:

- vor învăţa cum să îşi administreze propria afacere;
- vor învăţa cum să îmbine cunoştinţele de comunicare cu cele de management, pentru a avea succes în afaceri;
- vor asimila exemple şi studii de caz preluate din experienţe româneşti şi internaţionale de succes în domeniu;
- vor acumula cunoştinţe privind promovarea, poziţionarea şi construirea imaginii de marcă pentru propria afacere.

Proiecte ale masteratului

Masteratul de Management si Comunicare în Afaceri derulează proiecte educaţionale şi de business în colaborare cu următorii parteneri:

Universitatea Virtuală de Afaceri

Business-edu

Portalul surselor de finanţare

Asociaţia Patronală UNIMED

Revista electronică Markmedia

Facultatea de Management

L’Oreal - competitia BRANDSTORM 2015

Informații suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul executiv al masteratului, lector dr. Andreea Răceanu, [email protected].