Printati aceasta pagina

ALEGERI SNSPA 2023

Alegerile pentru Consiliile facultăților și Senatul SNSPA

Marți, 12 decembrie 2023, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA.

Au fost depuse:

  • 51 de candidaturi pentru funcția de membru în Consiliile facultăților;
  • 29 de candidaturi pentru funcția de membru în Senatul SNSPA. 

Candidaturile depuse au fost afișate pe website-ul SNSPA și pot fi consultate aici. 

Alegerile pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, sunt organizate pe facultăți, în data de 19 decembrie 2023, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A). 

Ședințele de alegeri se vor desfășura Facultatea de Comunicare și Relații PubliceMarți, 19 decembrie 2023, ora 14:00, Sala Multifuncțională (parter).

Şedinţa de alegeri poate începe doar în prezența a minimum 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai facultăţii, cadre didactice şi cercetători. Şedinţa se deschide de către decanul în funcţie, care constată îndeplinirea condiţiei de cvorum. 

Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate, după cum urmează: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie sau paşaport. 

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea membrilor în consiliul facultăţii şi un buletin pentru alegerea membrilor în Senatul SNSPA. Persoanele înscrise pe listele electorale votează pentru orice număr de candidaţi înscrişi pe buletinul de vot (de la zero la numărul maxim de candidaţi înscrişi). 

Se declară aleşi, în limita locurilor disponibile şi în ordine descrescătoare, candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj, se organizează un nou tur de scrutin. 

Lista electorilor poate fi consultată aici. 

Structura consiliului facultăţii şi a Senatului SNSPA este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. 

Facultatea

Nr. reprezentanţi consiliu

Nr. reprezentanţi în Senat

 

Cadre didactice

Studenţi

Cadre didactice

Studenţi

Comunicare şi Relaţii Publice

15

6

7

4

 

Durata mandatelor este de 5 ani. Mandatul noilor organe de conducere începe după data validării alegerilor, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau prerogativele noile structuri de conducere, activitatea de conducere este exercitată de structurile în funcţie la data declanşării alegerilor. 

 

Alegeri pentru Consiliile facultăților

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Consiliul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Circumscripția nr. 2 – Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Listă electori arondați pentru alegerea reprezentanților în consiliul Facultăţii de Comunicare și Relații Publice

 

Alegeri pentru Senatul SNSPA 

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Senatul SNSPA

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

 

Circumscripția nr. 2 – Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Listă electori arondați pentru alegerea membrilor Senatului SNSPA 

 

Alegerile pentru funcția de rectorul al SNSPA

 

Mai multe informații : https://snspa.ro/alegerea-rectorului-snspa/

Lista electorilor aici.

Programul managerial, Curriculum Vitae și declaraţia de intenţie pot fi consultate aici

 

Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029 aici

Calendarul privind derularea procedurilor pentru ocuparea unor locuri în structurile de conducere şi a unor funcții de conducere în cadrul SNSPA aici