Printati aceasta pagina

Alerte

sep 19, 2022

ADMITERE septembrie 2022 MASTER IF si IFR - Rezultatele concursului de admitere la FCRP


Marți, 20 septembrie 2022, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă:

 • Brand management şi comunicare corporativă - click aici
 • Comunicare audiovideo - click aici. 
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.
 • Leadership şi comunicare politică - click aici.
 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor (cu predare în limba engleză)/ Project Management - click aici.
 • Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză)/ Communication and Advertising - click aici.
 • Comunicare digitală și inovare (cu predare în limba engleză)/Digital Communication and Innovation - click aici.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă redusă:

 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.

Lista candidaților care nu au finalizat procesul de înscriere în platforma de admitere la SNSPA (conturi incomplete) - click aici.

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 21-23 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) în original*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (21-23 septembrie2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis. 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 21-23 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) - copie, însoțită de original, pentru conformare*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (21-23 septembrie2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis. 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la învățământ cu frecvență redusă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 21-23 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat cu frecvență redusă ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) - copie, însoțită de original, pentru conformare*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă la învățământ cu frecvență redusă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (21-23 septembrie2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis. 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare pentru ocuparea unui loc cu taxă la IFR la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 21-23 septembrie 2022, candidații afișați în lista de așteptare vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor și locurilor disponibile.

Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr.30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) - copie, însoțită de original, pentru conformare*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (21-23 septembrie2022), candidații afișați în lista de așteptare nu s-au înmatriculat, după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc. 

Important!

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați la Facultatea de Comunicare și Relații Publice are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  5,  sala nr. 509. 

Programul de lucru este de miercuri până vineri, în intervalul orar 10:00-16:00.   

Retragerea dosarelor după înmatriculare se va face în perioada 21-23 septembrie 2022.