Printati aceasta pagina

Alerte

iun 28, 2022

Detalii despre examenul scris de licenţă - 1 iulie a.c.


Conform calendarului de pe site-ul facultății, pe 30 iunie se afișează repartizarea pe săli a studenţilor pentru susţinerea examenului scris de licenţă pentru proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate.

Examenul scris are loc vineri, 1 iulie. Candidații se vor prezenta la săli la ora 08.00, cu un act de identitate cu poză (CI, paşaport sau orice act cu fotografie recentă).

Tot pe 1 iulie candidații predau un exemplar faţă-verso al lucrării de absolvire și actele menționate aici (http://comunicare.ro/uploads/absolvire/CalendarLicentaIulie2022a.pdf), la secretariat.

Pe parcursul desfăşurării probei, candidaţii pot deţine asupra lor numai obiectele necesare concursului, precum şi băuturi răcoritoare şi şerveţele sau batiste. Orice alt obiect (geantă, telefon etc.) se depune la catedră.

Durata probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate este de o oră și jumătate (1h30).

Rezultatele se afișează pe site-ul facultății pe 4 iulie, după ora 16.

Temele pentru fiecare materie sunt afișate aici: http://comunicare.ro/index.php?page=absolvire-licenta. Detalii despre structura răspunsului și barem, aici: http://comunicare.ro/uploads/absolvire/ProbaScrisaLicentaIulie2022a.pdf.

Baremul va fi afișat la avizier și pe pagina facultății.

Mult succes!