Printati aceasta pagina

Alerte

nov 14, 2019

În atenţia studenţilor de la foma de învăţământ cu frecvenţă (IF/ZI), cu finanţare de la buget - decontare


Pentru decontarea abonamentelor RATB/STB sau METROREX, acestea se depun la Serviciul social (Bd. Expoziţiei, 30A, camera P15, parter).

Pentru decontarea abonamentelor, studenţii vor depune la Serviciul contabilitate al
SNSPA, din str. Povernei nr. 6, următoarele documente:

  • Copie BI/CI;
  • Copie legitimaţie student reducere transport;
  • Extras de cont pentru virarea sumei decontabile.

Perioada de depunere a abonamentelor este: 1 – 8 ale fiecărei luni a anului univesitar curent (2019 – 2020, adică de la 1 octombrie 2019 până la 8 iulie 2020).

Depunerea acestora se face personal, sub semnătură, în cadrul programului de lucru
anunţat, pe acestea fiind obligatoriu să fie înscrise urmatoarele informaţii:

  • Numele şi prenumele studentului;
  • Facultarea şi anul de studiu;
  • CNP.

Se poate deconta numai un tip de abonament lunar (de suprafaţă sau metrou).