Deadline-ul pentru trimiterea abstractelor este 31 Martie 2022.

Printati aceasta pagina

Ştiri

feb 28, 2017

Două noi apariţii la Editura COMUNICARE.RO


Alina Duduciuc, Loredana Ivan, Dan Florin Stănescu

Comunicare şi percepţie socială

 

Un volum riguros, de actualitate, despre modul în care au fost investigate ştiinţific o serie de fenomene şi probleme ale societăţii contemporane: îmbătrânirea populaţiei, proliferarea noilor tehnologii de comunicare, online dating-ul, criza leadershipului, a comportamentului moral al actorilor sociali, percepţia tatuajului şi a pornografiei etc.

 

 

DESCRIERE

Studiile reunite în acest volum reflectă preocupările teoretice şi empirice actuale din ştiinţele comunicării, psihosociologie, psihologie şi antropologie, precum şi modul în care cunoaşterea ştiin­ţifică poate fi utilizată în diferite domenii şi activităţi specifice ale vieţii sociale. Ele răspund astfel unei întrebări deopotrivă de cercetare ştiinţifică şi de interes general de cunoaştere: Ce se întâmplă cu emoţiile, cogniţiile şi comportamentele indivizilor sub impactul unor fenomene şi aspecte sociale actuale: îmbătrânirea populaţiei, proliferarea noilor tehnologii de comunicare, criza leadershipului, online dating-ul etc.? Sunt analizate cercetările anterioare de teren şi de laborator, precum şi modul în care au fost construite şi operaţionalizate anumite concepte şi instrumente de măsurare, larg utilizate la nivel internaţional în ştiinţele sociale.

DESPRE AUTORI

Volumul este coordonat de universitari din România, care participă în proiecte de cercetare internaţională şi activează în asociaţii internaţionale în domeniul comunicării:

Alina Duduciuc, lector universitar, SNSPA, sociolog, specialistă în psihosociologia comunicării şi psihosociologia publicităţii.

Loredana Ivan, conferenţiar universitar, SNSPA, sociolog, specialistă în comunicare nonverbală şi comunicare interpersonală.

Dan Florin Stănescu, conferenţiar universitar, SNSPA, psiholog şi trainer, specialist în psihologia comunicării, psihologie organizaţională, training, mentoring şi coaching.

SALES POINTS

•    o lucrare de actualitate pentru specialişti din domeniile ştiinţelor comunicării, psihosociologiei, psihologiei şi antropologiei;

•    un volum util pentru cei care doresc să-şi însuşească cunoştinţele de cercetare ştiinţifică în domeniu comunicării;

•    un ghid pentru cei care doresc să elaboreze o lucrare de licenţă, masterat sau doctorat în ariile de studiu socio-uman;

•    studiile conţin exemplificări privind operaţionalizarea conceptelor şi utilizarea unor instrumente de cercetare (grile de analiză de conţinut, chestionare, scale etc.), recunoscute la nivel internaţional şi validate pentru populaţia din România.

ISBN: 978-973-711-552-2

Nr. de pagini: 194

Format: 15,5 x 23,5 cm

Paperback

Preţ: 27,00 lei

****************

Oana Ştefăniţă

Uniunea Europeană, un trend în derivă?

O analiză a discursului mediatic şi a perspectivei tinerilor

O analiză ştiinţifică riguroasă a implicării media în procesul de europenizare a sferei publice şi a felului în care aceasta se reflectă la nivelul cetăţenilor, precum şi o reevaluare a teoriilor clasice din mass media (agenda setting & framing)

 

 

DESCRIERE

Într-un timp în care Uniunea Europeană se confruntă cu numeroase provocări, este necesară o analiză a felului în care informaţiile despre problematica europeană sunt raportate de către sistemul mediatic şi a suprapunerii acestora cu reprezentările cetăţenilor. Astfel, cartea oferă informaţii relevante cu privire la implicarea media în procesul de europenizare şi la efectele aferente. Studiul propune, totodată, o incursiune în lumea tinerilor, urmărind interesul lor pentru temele europene, preluarea acestora pe agenda conversaţiilor interpersonale, precum şi raportarea la identitatea europeană şi la viitorul Uniunii Europene.

DESPRE AUTOR

Oana Ştefăniţă este asistent universitar în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Este doctor în Ştiinţele Comunicării, iar domeniile sale de interes academic includ comunicarea de masă şi studiul efectelor media, procesul de europenizare, dar şi aspecte legate de educaţie şi psihologie. A beneficiat de o bursă de cercetare Fulbright în cadrul James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, University of Georgia, USA, şi a publicat numeroase contribuţii ştiinţifice (articole academice şi capitole în volume) pe teme legate de domeniile de interes menţionate. Este membră a laboratorului de Cogniţie socială şi Comunicarea emoţiilor, afiliat Centrului de Cercetare în Comunicare.

SALES POINTS

•     o analiză ştiinţifică riguroasă a unei teme de actualitate la nivel european, într-un context caracterizat de tensiune şi incertitudine;

•     lucrarea vizează teorii insuficient cercetate în context românesc, aducând argumente ştiinţifice privind rezonanţa efectelor de încadrare mediatică în procesul de europenizare;

•     o abordare empirică a studiului sferei publice care pune în oglindă activitatea media cu felul în care aceasta se reflectă la nivelul cetăţenilor;

•     o lucrare utilă atât pentru specialiştii interesaţi de studiul efectelor media şi de procesul europenizării, cât şi pentru profesori şi studenţi.

 

RECENZII / APRECIERI

„Într-un context în care viitorul Uniunii Europene este din ce în ce mai mult pus sub semnul întrebării, cartea Oanei Ştefăniţă arată, cu argumente ştiinţifice, rolul pe care media îl joacă în stabilirea agendei publice cu privire la subiectele europene în rândul tinerilor. Uniunea Europeană, un trend în derivă? este deopotrivă o analiză cu privire la procesul europenizării şi o reevaluare a teoriilor clasice ale stabilirii agendei (agenda setting) şi efectelor de încadrare mediatică (framing).”

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu

 

ISBN: 978-973-711-563-8

Nr. de pagini: 284

Format: 15,5 x 23,5 cm

Paperback

Preţ: 29,00 lei

 

 

 

Vezi toate ştirile