Printati aceasta pagina

Mobilități de practică

 

 

Selecția pentru mobilitățile de practică aferente anului universitar 2023/2024 se defășoară în perioada 26.02.2024 - 30.06.2024, în sistem ongoing. Consultați anunțul selecției aici.  

Studenții și absolvenții FCRP pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească o organizație în cadrul căreia își doresc să desfășoare mobilitatea și să trimită dosarul de înscriere.

Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.

Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 690 şi respectiv 750 euro/lună. La aceste granturi se adaugă următoarele sume, în funcție de situație și aplicabilitatea acesteia: 50 euro top-up pentru transportul green și 250 euro/lună top-up oferit participanților cu oportunități reduse.

Actuala selecție se realizează în baza contractului Erasmus+ KA131 2022, iar mobilitățile se vor desfășura în limita fondurilor disponibile din acest contract, care se încheie la 31.07.2024. Selecția va fi prelungită automat din următorul contract. Așadar, mobilitățile planificate să înceapă după 31.07.2024 vor fi încadrate automat în următorul contract.

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă aici).

2. Curriculum vitae (în limba română), semnat pe fiecare pagină.  

3. (Doar pentru studenții de la licență și masterat) - O adeverință care să ateste calitatea de student, eliberată de secretariatul FCRP.

4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, redactată în limba în care se va desfășura mobilitatea, cu TNR, 12, justify). Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ......).

5. Acceptul scris al organizației în care se va desfășura stagiul de practică. Acceptul trebuie să  precizeze în clar  faptul că studentul (sau tânărul absolvent, după caz) va efectua un stagiu de practică Erasmus în organizația respectivă. Nu există un model impus pentru acest document. El trebuie să conțină date precum numele organizației, numele studentului acceptat pentru o mobilitate de practică în cadrul organizației, perioada mobilității, poziția pentru care a fost acceptat studentul și atribuțiile pe care acesta le va îndeplini. Documentul trebuie să fie semnat și ștampilat de către reprezentantul organizației în cadrul căreia se dorește realizarea mobilității de practică. 

6. (Doar pentru studenții doctoranzi) - O adeverință eliberată de Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi și se află în perioada celor 3 ani de studiu.

7.(Doar pentru studenții doctoranzi) - Acordul conducătorului de doctorat (se descarcă de aici).

Vă puteți face o idee mai clară despre impactul acestor stagii pentru debutul profesional al beneficiarilor, urmărind acest video (care cuprinde testimoniale primite de la studenții recent întorși dintr-o mobilitate de practică Erasmus+) și consultând aceste materiale.  Resurse utile în identificarea oportunităților de practică se găsesc aici.