Printati aceasta pagina

Postuniversitar

Comunicare în sectorul medical | Discurs şi adresare publică (Public Speaking)

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează două noi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Programul “Comunicare în sectorul medical” 

se adresează experților din domeniul medical și farmaceutic, din instituțiile, asociațiile și organizațiile pentru educație medicală și prevenție, decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil, și tuturor celor care doresc să-și antreneze abilitățile de comunicare despre sănătate, prevenție, educație, reglementare, îngrijire și promovare de produse, echipamente sau servicii medicale.

Cursuri:

 • Tehnici de comunicarea cu mass media în domeniul sănătăţii
 • Purtătorul de cuvânt
 • Management strategic în sectorul medical
 • Etica în comunicarea pentru sănătate
 • Comunicarea orientată spre pacient
 • Marketing în sănătate
 • Social media, publicitate şi noi tehnologii pentru sănătate
 • MP1: Comunicaredecrizăîndomeniulsănătăţii
 • MP2: Public speaking în domeniul sănătăţii
 • MP3: Comunicaremanagerialăşicomportament organizaţional.

Persoană de contact: Lector univ. dr. Alina Duduciuc, [email protected]

Programul “Discurs şi adresare publică (Public Speaking)” 

se adresează celor care profesează în domeniul comunicării, în consultanţă, în vânzări sau celor care acced spre poziţii de middle- management, oferindu-le ocazia de a aprofunda practici relevante de public speaking la nivel de formare de abilităţi.

Cursuri:

 • Fundamente ale public speaking
 • Argumentare și dezbatere în contexte de public speaking
 • Psihologia comunicării și Psiho-sociologia persuasiunii
 • Registre stilistice în adresarea publică
 • Modul practic: performarea discursului
 • Modul practic: studii de caz în genuri retorice

Persoană de contact: Cadru didactic asociat drd. Alexandru Cârlan, [email protected]

Condiții de înscriere

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă/ masterat sau diplome echivalente cu aceastea, indiferent de specializare şi de anul absolvirii.

Concursul de admitere va consta în susţinerea unui interviu pe baza scrisorii de motivaţie, care va avea aproximativ 350 de cuvinte. Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere.

La cererea tip de înscriere, care se va găsi la sediul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro, se vor anexa următoarele:

-          diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie şi original pentru conformitate;

-          certificat de naştere, în copie şi original pentru conformitate;

-          carte de identitate, în copie şi original pentru conformitate;

-          certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (dacă este cazul), în copie şi original pentru conformitate;

-          scrisoare de motivaţie (350 de cuvinte);

-          Curriculum vitae;

-          patru fotografii tip buletin/carte de identitate;

-          un dosar plic.