Printati aceasta pagina

Personal FCRP

  • CADRE DIDACTICE și PERSONAL ADMINISTRATIV

 

 

Cadrele didactice titulare și personalul administrativ pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura până la 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FCRP.

Selecția

Selecţia se va face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. În anul academic 2019/2020 selecția se face în sistem ongoing, până la epuizarea fondurilor. Au prioritate cadrele didactice care nu au beneficiat de o mobilitate Erasmus în anul academic anterior. Depunerea dosarului: la Biroul de relații internaționale (323) / Biroul Erasmus+ FCRP (322) între orele 11:00-17:00.

Dosarul trebuie să conțină

  • Programul mobilității. Programul trebuie completat în limba engleză, excepţie făcând situaţia în care mobilitatea are loc în limba franceză.  (Anexa 1).
  •          Pentru cadre didacticice 
  •          Pentru personal administrativ
  • Invitație din partea universității partenere în care se precizează că invitaţia este pentru predare, perioada mobilităţii şi numele complet al cadrului didactic;
  • Cerere către Decan (Anexa 2)
  •          Pentru cadre didacticice         
  •          Pentru personal administrativ

 

Finanţarea mobilităţii

Pentru a putea fi finanţată mobilitatea, dosarul trebuie să fie complet şi să fie depus cu cel puţin 30 de zile înainte de mobilitate. Pentru mobilitățile de formare în cadrul programului Erasmus+ se decontează:

- Transport: sumă forfetară, calculată în funcție de distanță, cu ajutorul unui calculator electronic pus la dispoziție de Comisia Europeană. În funcție de numărul de kilometri, se alocă o sumă forfetară.

- Subzistenţă: acordată pentru fiecare zi, suma depinde de țara unde are loc mobilitatea.

Nu se decontează alte cheltuieli (asigurare de sănătate, transport local, diurnă etc).

CADRE DIDACTICE: Anunțul complet al selecției pentru anul academic 2019/2020 și lista universităților partenere se poate descărca aici. 

PERSONAL ADMINISTRATIV: Anunțul complet al selecției pentru anul academic 2019/2020 și lista universităților partenere se poate descărca aici.