Printati aceasta pagina

Proiecte de cercetare

*Vezi mai jos lista proiectelor educaționale

 • Euroscepticism și europopulism în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 2014
 • Director: dr. Loredana Radu. Perioada de implementare: 2014-2016. Sursa de finanțare: Centrul de Cercetare în Comunicare (Competiție Minigranturi 2014)
 • Despre Europa la Est. Național vs. european în campaniile electorale din 2014
 • Director: dr. Monica Bîră. Perioada de implementare: 2014-2016. Sursa de finanțare: Centrul de Cercetare în Comunicare (Competiție Minigranturi 2014)
 • Elemente de imagine şi identitate naţională ale românilor în presa din România şi Europa
 • Director: dr. Corina Daba-Buzoianu. Perioada de implementare: 2012-2013. Sursa de finanțare: Centrul de Cercetare în Comunicare (Competiție Minigranturi 2012)
 • Aderarea României la Spațiul Schengen: percepția socială, încadrarea mediatică și dezbaterea publică
 • Director: dr. Alina Bârgăoanu. Perioada de implementare: Februarie-Aprilie 2011. Sursa de finanțare: Centrul de Cercetare în Comunicare (Competiție Minigranturi 2011)
 • Globalizare și educație. Universitatea centrată pe proiecte – noul model de universitate în secolul 21
 • Director: dr. Paul Dobrescu. Perioada de implementare: 2009-2012. Sursa de finanțare: CNCSIS, Programul Idei

Proiecte educaționale 

 • „EU Communication and the Public Sphere” Jean Monnet Chair
 • Titular: dr. Alina Bârgăoanu. Perioada de implementare: 2013-2016. Sursa de finanțare: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Programul Lifelong Learning
 • „Communicating Europe: Policies and Strategies for Increasing EU’s Visibility among Member States”, Jean Monnet Teaching Module
 • Director: dr. Alina Bârgăoanu. Perioada de implementare: 2008-2013. Sursa de finanțare: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Programul Lifelong Learning
 • Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior” 
    Investeşte în oameni ! - FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
  Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământ superior
  Titlul proiectului: “Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, structuri centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali”
  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/56/1.2/S/41506