Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

 

În sesiunea iulie - septembrie 2021, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro.

Informații complete despre procesul de admitere se găsesc aici

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Nou! Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022.

Documente necesare pentru înscriereala studii universitare de masterat

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui;
 • copie carte (buletin) de identitate;
 • copie după diploma de licență sau echivalent (atesatul de echivalare a diplomei de licență);
 • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: candidați de etnie romă.
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”,
 • o fotografie electronică (exemplu JPG, PNG), tip BI/CI, realizată la un centru foto sau personal

 

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de masterat 

 • 12 - 23 iulie 2021 -  înscrierea candidaților online;
 • 24 - 26 iulie 2021 – defășurarea probelor de concurs / evaluarea candidaturilor;
 • 27 iulie 2021 – publicarea rezultatelor în urma admiterii;
 • 28 - 31 iulie 2021 - perioadă de înmatriculare

 

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2021-2022 va fi afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice în curând. 

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență va fi comunicată în curând.

  

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză