Printati aceasta pagina

Specializarea Publicitate

Studenții care au optat pentru această specializare studiază discipline obligatorii precum:

Anul I: Teoria comunicării, Introducere în relații publice, Gândire critică, Redactare academică, Informatică I, Tehnica discursului public, Științe economice. Management și marketing, Psihosociologia publicității, Introducere în publicitate, Limba engleză I și II, Imagini și simboluri în publicitate.

Anul II: Istoria comunicării, Metode de cercetare în științele comunicării, Tehnici de redactare în publicitate, Managementul agenţiilor de publicitate, Comportamentul consumatorului, Campanii de publicitate, Informatică II, Semiotică. Teorii ale limbajului, Psihologia comunicării, Publicitate în media digitale, Argumentare publicitară, Practică.

Anul III: Mass-media și societatea, Cultura organizationala, Film Studies, Gestionarea crizelor de imagine, Planificarea în publicitate, Creaţie publicitară, Metafore în publicitate, Comunicare nonverbală, Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

Discipline opționale

Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenţilor posibilitatea de a-și completa și aprofunda domenii specifice de interes și prin alegerea unor discipline opţionale, care să permită definirea în mod cât mai corect și concret a direcţiilor individuale de specializare.

Discipline opționale dintre care studenții de la specializarea Publicitate pot alege: Introducere în teoria organizațiilor, Introducere în sociologie, Introducere în statistică, Storytelling, Cultură și comunicare, Publicitate în media tipărite, Publicitate în media audio-vizuale,  Imaginea publică a liderilor și a instituțiilor, Comunicare  interpersonală, Etica în comunicare, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Dreptul comunicării etc.

Practica de specialitate

Prin parteneriatele și acordurile de colaborare dezvoltate în mod constant cu instituții și companii de prestigiu din diverse domenii profesionale, Facultatea de Comunicare și Relații Publice oferă tuturor studenților posibilitatea să desfăşoare stagii de practică profesională pentru a aprofunda cunoștințe teoretice și a exersa capacități și abilități specifice de comunicare, relații publice și publicitate. Studenții pot alege să își desfășoare stagiile individuale de practică în: 

- agenţii de publicitate, sectorul corporatist privat sau nonprofit, firme de consultanţă;

- firme și agenții de marketing, departamente de marketing ale companiilor autohtone sau multinaționale, firme de cercetare de piață;

- ONG-uri.

Plan învăţământ - click aici.

Fișele de disciplinăclick aici.

Perspective profesionale

Absolvenții specializării Publicitate din cadrul Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice au la dispoziție o paletă largă de domenii în care pot profesa precum: publicitate, cercetare de piață, social media, marketing, managementul proiectelor etc.

Absolvenţii Facultăţii de Comunicare și Relaţii Publice sunt pregătiţi pentru a deveni:

• Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri;
• Specialiști în publicitate (account manager, account planner, copywriter, media planner, media researcher, social media expert, traffic manager, events executive, PR executive, BTL executive etc.), specialiști în cercetare de piață și consultanţi de marketing strategic și operațional etc. 

Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial.