Printati aceasta pagina

Masterat Management și Comunicare în Afaceri

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Management și Comunicare în Afaceri.

Masteratul în Management şi Comunicare în Afaceri, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează actualilor manageri, absolvenţilor de studii economice, actualilor întreprinzători și potenţialilor întreprinzători/ manageri.

Discipline studiate:

Management strategic - Lector univ. dr. Costin Dămășaru
Comunicare I. Comunicare internă - Prof. univ. dr. Diana Maria Cismaru
Comunicare II. Comunicarea externă a firmei - Conf. univ. dr. Irina Marsh
Finanţarea afacerilor - Lect. univ. dr. Laurențiu-Mihai Treapăt
Managementul riscului şi fezabilitatea afacerilor - Lect. univ. dr. Sergiu Stan
Marketing - Prof. univ. dr. Florina Pînzaru
Tehnici de promovare în afaceri - Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea
Metode de cercetare în ştiinţele comunicării - Conf.univ.dr. Loredana Ivan
Managementul organizaţiilor - Lect. univ. dr. Cătălina Cicei
Managementul proiectelor - Conf. univ. dr. Loredana Vladu (Radu)
Negociere în afaceri - Prof. univ. dr. Ioan Deac
Brandul de angajator - Lect. univ. dr. Rares Mocan
Responsabilitatea socială corporativă - Prof. univ. dr. Dumitru Borțun
Afaceri în medii instabile - Lect. univ. dr. Sergiu Stan
Lobby – Conf. univ. dr. Irina Marsh

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platformele online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică.

Informații suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul executiv al masteratului, lector univ. dr. Andreea Răceanu, [email protected].