Printati aceasta pagina

Loredana Ivan

 


Conferențiar universitar doctor

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

____________________________________________________________________________________________________

Bios

Loredana Ivan este conferențiar univ.dr. la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Departamentul Comunicare. A absolvit Facultatea de Sociologie, la Universitatea din București, având un doctorat în Sociologie (2007) și un post-doctorat în Psihologie Socială.  Este, din 2019, președinte al ENAS (European Network of Aging Studies). Interesela sale de cercetare includ: comunicarea interpersonală mediată de noile tehnologii;  fake news  și diferențe pe generații; comunicarea  interpersonală în relațiile de familie, visual ageism. În ultimii ani, a coordonat mai multe numere speciale ale unor jurnale în domeniul ageing and communication technology: “Fighting Fake News: A Generational Approach“, Societies, 2021; “Ageing and Interpersonal Communication“, Societies, 2020; “Ageing and Digital Communication“, ESSACHESS - Journal for Communication Studies). Este autoarea mai multor lucrări de specialitate și capitole în domeniul comunicării interpersonale și în  domeniul aging studies.

______________________________________________________________________________________________________

Cursuri

  • Comunicare interpersonală
  • Comunicare nonverbală
  • Metode de cercetare în comunicare
  • Research Methods