Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Digitală și Inovare (EN)

Consultaţi pagina de admitere: Masterat în Comunicare digitală și inovare.

Programul de studii universitare de masterat: Comunicare digitală și inovare (cu predare în limba engleză)/Digital Communication and Innovation a fost gândit ca o continuare a programului de studii de licență Communication and Emerging Media.

Obiectivele programului de studii

Scopul programului este de a contribui la formarea profesioniștilor din domeniul comunicării digitale și al inovării, planul de învățământ oferind cursuri esențiale pentru un specialist în științe ale comunicării care va lucra în mediul digital. Astfel, programul contribuie la continua profesionalizare a unui domeniu de activitate dinamic, venind în întâmpinarea cerințelor reale de pe piața muncii.

O specializare necesară și cerută pe piața muncii

Alfabetizarea digitală devine un set de aptitudini din ce în ce mai necesar, în contextul în care există un trend bine definit  către digitalizare. Un trend cu o creștere similară este inovarea în domeniul comunicării. Nivelul de maturitate digitală al departamentelor și agențiilor de comunicare este în creștere atât în ceea ce privește utilizarea platformelor digitale externe pentru comunicarea cu părțile interesate, cât și legat de furnizarea de instrumente digitale. Prin urmare, pregătirea unor profesioniști în acest domeniu este o nevoie din ce în ce mai presantă, în special raportat la contextul românesc. Noii specialiști în comunicare trebuie să înțeleagă și să problematizeze mecanismele mediului digital și să se adapteze la specificitățile mediului digital, la noi formate media și la particularitățile platformelor sociale. Masteratul în Comunicare digitală și inovare își propune să răspundă la aceste provocări și să pregătească specialiști echipați pentru a face față la noile provocări ale domeniului și să deprindă o abordare proactivă și inovatoare asupra comunicării.

Profilul candidaților

Candidații la acest program de studii de masterat sunt absolvenți de studii de licență în domeniul științelor comunicării, studiilor umaniste, studiilor economice și domenii conexe.

Posibilități de angajare

Posibilitățile de angajare pe piața muncii după absolvirea masteratului:

  1. Poziţii manageriale în firme, companii sau organizaţii specializate în marketing online, comunicare digitală, comunicare strategică, inovare, antreprenoriat media etc.;
  2. Consultanţă şi expertiză comunicaţională în organizaţii, firme sau instituţii cu departamente specializate în activităţi de comunicare;
  3. Expertiză în organizaţii specializate în cercetarea pieţei şi comportamentul consumatorului, în mass-media etc. 

Profilul masteratului

Masteratul are o direcţie profesională consistentă, ancorată în practică, prin cursuri orientate spre noul mediu comunicațional digital, predate de practicieni cu experiență și realizări în domeniu. Planul de învățământ cuprinde și disciplinele fundamentale ale domeniului, predate de profesori implicați în numeroase proiecte de cercetare de amploare internațională, în urma cărora au acumulat know-how și insight-uri de ultimă oră.

Discipline:
Anul I: Antreprenoriat media și inovare/ Media Entrepreneurship and Innovation (c.d.a. dr. Dan Luca); Media digitale și marketing/ Digital Media and Marketing (c.d.a. Dragos Smeu); Globalizare și digitalizare / Globalization and digitalization (conf. univ. dr. Mălina Ciocea); Identitatea brandului în contexte digitale/ Brand Identity in Digital Contexts (lector univ. dr. Bianca Cheregi); Etică și educație digitală/ Media Ethics and Digital Literacy (conf. univ. dr. Oana Ștefăniță, lector univ. dr. Georgiana Udrea); Teorii despre media și tehnologie/ Theories of Media and Technology (prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, conf. univ. dr. Flavia Durach, lector univ. dr. Mădălina Boțan); Social media și comunicare de criză/ Social Media and Crisis communication (conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu); Reziliență cibernetică/ Cyber resilience (c.d.a. Mihaela Pană).

*Programul de masterat Comunicare digitală și inovare (cu predare în limba engleză)/Digital Communication and Innovation este încadrat în domeniul Științe ale comunicării, acreditat ARACIS.

Persoană de contact: conf. univ. dr. Flavia Durach, [email protected]