Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane.

Masteratul în Comunicare Managerială şi Resurse Umane, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează celor care doresc să devină specialişti în gestionarea resurselor umane și celor care lucrează în structuri de management al resurselor umane şi doresc creşterea nivelului de expertiză.

Discipline studiate

Anul I: Managementul strategic al RU. Diagnoza organizaţională (lector univ. dr. Lavinia Țânculescu), Cultură şi comportament organizaţional (prof. univ. dr. Ștefan Stanciu), Managementul personalului (lector univ. dr. Carmen Novac), Recrutarea și selecția de personal (lector univ. dr. Camelia Crișan), Managementul strategic al RU. Schimbarea organizaţională (conf. univ. dr. Dan Stănescu), Evaluarea în MRU (lector univ. dr. Carmen Novac), Formarea profesională şi trainingul (lector univ. dr. Camelia Crișan), Metode de cercetare în științele comunicării (conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru), Comunicare și leadership în era digitală (c.d.a. dr. Marius Romașcanu).

Anul II: Drept şi legislaţia muncii (c.d.a. dr. Dragoș Brezeanu), HR Metrics (lector univ. dr. Lavinia Țânculescu), Politici ocupaţionale în UE (conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru), Managementul talentului în organizații (lector univ. dr. Cătălina Cicei), Capital intelectual (prof. univ. dr. Adrian Curaj/c.d.a. dr. Cosmin Holeab), Sănătate organizaţională (conf. univ. dr. Dan Stănescu), Practică (lector univ. dr. Carmen Novac), Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire (lector univ. dr. Carmen Novac), Design thinking (lector univ. dr. Camelia Crișan).

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platforma moodle a facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică. 

Informații suplimentare se pot obține de la coordonatorul masterului, lector univ. dr. Carmen Novac, la adresa de e-mail [email protected].