Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare Managerială și Resurse Umane

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane.

Admiterea 2024

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere, aici.

Proba de examinare pentru Masteratul în Comunicare Managerială și Resurse Umane constă într-o prezentare în format PowerPoint, fără susținerea unui interviu

Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse  bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Încurajăm exprimările sincere și reflectarea, într-un registru autentic, a experiențelor personale și profesionale.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Nou! Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici

Teme pentru prezentare

1. Comportamentele contraproductive la locul de muncă: efecte ale contextului organizațional sau ale trăsăturilor personale;

2. Dezvoltarea personalului în organizații prin cursuri de formare versus coaching;

3. Variabile psihologice și nonpsihologice ca predictori în selecția de personal;

4. Emoțiile în context organizațional.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Avram, E. & Cooper, C.L. (2008). Psihologie organizațional-managerială. Tendințe actuale. Iași: Polirom.

Landy, F.J. & Conte, J.M. (2012). Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology – Fourth Edition. New York: Wiley.

Clark, R.K. (2008). Building Expertise: Cognitive Methods for Training and Performance. Pfeifer Books: US.

Spector, P.E. (2016). Industrial and organizational psychology: research and practice – 7th edition. New York: Wiley.

Persoana de contact

Lector univ. dr. Carmen Novac, [email protected]