Printati aceasta pagina

Masterat Comunicare și Relații Publice

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Comunicare și Relații Publice.

Masteratul în Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se adresează absolvenţilor de studii universitare în comunicare care doresc să aprofundeze specializarea de licenţă și celor care lucrează sau doresc să lucreze în departamente de comunicare, în companii sau în agenţii de relaţii publice.

Disciplinele care se studiază sunt: Mass-media și societatea (prof. dr. Paul Dobrescu/lector dr. Raluca Buturoiu), Geopolitică (c.d.a. dr. Radu Enache), Comunicare interculturală (prof. dr. Grigore Georgiu/c.d.a. drd. Alexandru Cârlan), Relații Publice (lector dr. Andreea Răceanu), Strategii de relații publice în mediul global (conf. dr. Dorina Guțu), Comunicare organizațională (c.d.a. drd. Raluca Iacob), Lobby (lector dr. Andreea Răceanu), Analiza discursului public (prof. dr. Dumitru Borțun), Relații publice în mediul online (prof. dr. Diana-Maria Cismaru/lector dr. Raluca Ciochină), Managementul comunicării de criză (c.d.a. dr. George David), Comunicare audio-vizuală (conf. dr. Ion Stavre), Tehnici de redactare și editare în relațiile publice (c.d.a. dr. George David), Analiza imaginii (conf. dr. Corina Buzoianu), Comunicare în rețele sociale online (c.d.a. Cătălina Grigorași), Practica, Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire. 

La forma de învățământ fără frecvență, studenții primesc cursurile în format electronic și adaptate astfel încât să constituie suporturi de învățare independentă (cu elemente grafice, scheme și numeroase exemple și aplicații care sprijină învățarea). Cele câteva activități care pot presupune prezență (fizică sau virtuală) sunt seminarele față-în-față, respectiv seminarele online (în jur de trei-patru pe semestru, pentru o disciplină). Seminarele online se desfășoară pe platforma online ale facultății și, în funcție de criteriile stabilite de fiecare titular de disciplină, pot conta ca probe de evaluare. În ceea ce privește examenele, ele diferă: în cele mai multe cazuri pot fi susținute prin intermediul platformei online, iar în alte cazuri se susțin sub formă de teste-grilă în Laboratorul de Informatică. 

Informații suplimentare se pot obține de la coordonatorul masterului, prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, la adresa de e-mail [email protected].