Printati aceasta pagina

Irina Lonean

 


Cadru didactic asociat dr.

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Irina Lonean este doctor în științe politice la Universitatea Libre de Bruxelles și la Universitatea din București. De asemenea, este licențiată în drept și combină studii de drept și politici publice pentru a înțelege cum politicile devin practici. Are peste 15 ani de experiență în domeniul tineretului, cu accent pe incluziunea tinerilor. De asemenea, este expertă în monitorizarea și evaluarea politicilor, programelor și proiectelor din următoarele sectoare: tineret, educație formală și non-formală, ocuparea forței de muncă, incluziune socială, bună guvernare, participare publică și integritate publică. Irina a câștigat experiență în 12 ani de lucru în ONG-uri și grupuri de reflecție românești și internaționale cu misiunea de a promova incluziunea tinerilor, drepturile omului, democrația și integritatea. Ea a efectuat evaluări de politici și programe pentru guvernul român, UNICEF România, Transparency International. În 2016, Irina a fost consilier personal al ministrului adjunct pentru tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului din România. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

  • Monitorizare și indicatori de performanță
  • Monitorizare și indicatori de performanță (Monitoring and Performance Indicators)
  • Strategii şi tehnici de atragere a finanţării de la Uniunea Europeană (Design and Implementation of EU-funded projects)