Printati aceasta pagina

Grigore Georgiu

 


Profesor universitar doctor

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Atras de literatură şi de filosofie, am studiat cu pasiune de-a lungul anilor lumea artelor, fenomenul cultural, ideea naţională şi proiectul european, problema identităţilor culturale, istoria ideilor filosofice, a curentelor şi a stilurilor artistice. În linii mari, acestea sunt temele şi domeniile pe care le-am cercetat din perioada studenţiei şi până astăzi. În lucrarea de licenţă am abordat Conceptul de tragic şi dramaturgia secolului XX. Ulterior, m-am specializat în estetică şi filosofia culturii, discipline pe care le-am predat în cariera mea universitară. Preocupările mele s-au extins treptat spre teme ce puneau în discuţie, din perspectiva relativismului cultural, raporturile complexe dintre societate, cultură, limbă şi naţiune în epoca modernă. Am dezvoltat problematica identităţii naţionale şi culturale în teza de doctorat, pe care am susţinut-o la Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti, în anul 1987: Semnificaţia filosofică a ideii de specific naţional. Specială privire asupra poeziei lirice. După 1990, în noul context geopolitic, marcat de renaşterea interesului pentru identităţile etnice şi naţionale, am aprofundat aceste teme în lucrarea de sinteză: Naţiune, cultură, identitate (Editura Diogene, 1996). Dimensiunea culturală a integrării europene, raporturile dintre naţional şi european şi problematica referitoare la emergenţa identităţii culturale europene reprezintă teme abordate în lucrarea Identitate şi integrare. De la disjuncţie la conjuncţie (Editura Institutului de Teorie Socială al Academiei Române, 2001). La Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din SNSPA am predat două cursuri, pentru care am publicat la editura Comunicare.ro două cărţi ample, de factură sistematică: Istoria culturii române moderne şi Filosofia culturii. Cultură şi comunicare. Cea mai recentă lucrare publicată la aceeaşi editură: Comunicarea interculturală. Probleme, abordări, teorii (2010), se adresează în special masteranzilor şi doctoranzilor în ştiinţele comunicării.

______________________________________________________________________________________________________

Cursuri

  • Cultură și comunicare