Printati aceasta pagina

Alerte

iul 25, 2023

ADMITERE 2023 MASTER IF si IFR - Rezultatele concursului de admitere la FCRP-SNSPA


Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

Marți, 25 iulie 2023, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

 • Rezultatele admiterii la programul de masterat BRAND MANAGEMENT ȘI COMUNICARE CORPORATIVĂ  - click aici
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE AUDIO-VIDEO - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE MANAGERIALĂ ȘI RESURSE UMANE - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat LEADERSHIP ȘI COMUNICARE POLITICĂ - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat MANAGEMENT ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat MANAGEMENTUL PROIECTELOR - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat PUBLICITATE - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING ONLINE - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE ȘI AFACERI EUROPENE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/COMMUNICATION AND EU AFFAIRS - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE DIGITALĂ ȘI INOVARE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/DIGITAL COMMUNICATION AND INNOVATION- click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE ȘI PUBLICITATE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/COMMUNICATION AND ADVERTISING- click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat MANAGEMENTUL PROIECTELOR (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)/PROJECT MANAGEMENT - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE MANAGERIALĂ ȘI RESURSE UMANE – IFR - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – IFR - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat MANAGEMENT ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI – IFR - click aici.
 • Rezultatele admiterii la programul de masterat MANAGEMENTUL PROIECTELOR – IFR - click aici.
 • Conturi incomplete (candidați care nu au finalizat procesul de înscriere în platforma de admitere) - click aici.

 

Contestațiile se depun până miercuri, 26 iulie 2023, ora 16:00, pe adresa de e-mail [email protected].

Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 27 iulie 2023, după ora 18:00. 

 

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri de buget la programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 26–28 iulie 2023, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă la programele de masterat ale Facultății deComunicare și Relații Publice trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.                                                  
În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Neprezentarea la secretariat în perioada (26-28 iulie 2023) pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare duce la pierderea locului ocupat. 

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 29-31 iulie 2023, candidații afișați în lista de așteptare vor confirma ocuparea unui loc rămas vacant numai după contactarea acestora de secretariate, prin intermediul datelor de contact completate în fișa de înscriere (email/telefon). Candidații vor fi înmatriculați în ordinea mediilor și locurilor disponibile, în cazul în care vor rămâne locuri neocupate, la una din opțiunile făcute.

Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2023) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie și în original pentru conformare),
 • cartea de identitate (copie și în original pentru conformare),
 • certificatul de căsătorie (copie și în original pentru conformare) – dacă e cazul,
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menționează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.                                   
   În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

Candidații aflați pe listele de așteptare, informați de secretariate că pot ocupa un loc vacant, își asumă întreaga responsabilitate privind confirmarea locului prin aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la sediul facultății. Neprezentarea la secretariatul facultății după informarea de către facultate în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin vacantare.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile vacantate, absolvenți ai SNSPA, promoția 2023, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Important!

Confirmarea locului ocupat prin admitere și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare la Facultatea de Comunicare și Relații Publiceare loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției, nr. 30A), etajul 5, sala nr. 509.  

Programul secretariatului cu publicul pentru confirmarea locului și aducerea documentelor necesare pentru înmatriculare in zilele lucratoare este în intervalul orar 10.00-16.00 și sâmbătăși duminică, în intervalul orar 10.00-13.00.