Printati aceasta pagina

Alerte

iul 26, 2022

ADMITERE 2022 MASTER IF si IFR - Rezultatele concursului de admitere la Facultatea de Comunicare și Relații Publice


Marți, 26 iulie 2022, au fost afișate rezultatele concursului de admitere pentru programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA).

Candidații înscriși online au fost admiși pe locurile de buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă:

 • Brand management şi comunicare corporativă - click aici
 • Comunicare audiovideo - click aici. 
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.
 • Leadership şi comunicare politică - click aici.
 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Publicitate - click aici.
 • Social media și marketing online - click aici.
 • Managementul proiectelor/ Project Management - click aici.
 • Comunicare şi afaceri europene/ Communication and EU Affairs - click aici.
 • Comunicare şi publicitate/ Communication and Advertising - click aici.

 

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă redusă:

 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.

 

Lista candidaților care nu au finalizat procesul de înscriere în platforma de admitere la SNSPA (conturi incomplete) - click aici.

Înmatricularea candidaților admiși

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 27–28 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget, la programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) în original sau atestatul de echivalare a studiilor, în original, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici. 

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 27–31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis. 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 27 – 28 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online, disponibilă aici, în care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice pentru care au optat. 

În perioada 29 – 31 iulie 2022, candidații care au solicitat ocuparea unui loc rămas vacant la una din opțiunile făcute și au completat acest formular online vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile.

În cazul în care, în perioada menționată (27-28 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri online sau nu s-au înmatriculat (în perioada 29 – 31 iulie 2022), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la învățământ cu frecvență redusă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA)

În perioada 27–31 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă, la programele de masterat cu frecvență redusă ale Facultății de Comunicare și Relații Publice, trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de licență/adeverința de licență (pentru promoția 2022) sau atestatul de echivalare a studiilor – copie, însoțită de original, pentru conformare, pentru candidații români care au făcut studiile de licență în străinătate*,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) – dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății,
 • dovada de plată a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății. Detaliile plății, aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă la învățământ cu frecvență redusă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2022, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

În cazul în care, în perioada menționată (27-31 iulie 2022), un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Important!

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați la Facultatea de Comunicare și Relații Publice are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  5, sala nr. 509.

Programul de lucru este de miercuri până vineri, în intervalul orar 10:00-16:00 și sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00-13:00.                                             

Retragerea dosarelor după înmatriculare se va face în perioada 5-9 septembrie 2022.