Deadline for the abstract/ panels submission - 31 March 2022

Print this page

Dan Stănescu

 


Associate professor, PhD
Director Communication Departament

 

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Dan Florin Stănescu este conferențiar universitar, director al Departamentului Comunicare din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, coordonator al Laboratorului de Cogniție Socială și Comunicarea Emoțiilor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București. Este doctor în psihologie în cadrul Universității din Hamburg din 2006 și în prezent predă cursurile Managementul strategic al resurselor umane. Schimbarea organizațională, Sănătate organizațională la masteratul Comunicare managerială și resurse umane și Consiliere organizațională la masteratul Brand management și comunicare corporativă. De asemenea este cadru didactic asociat la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației pentru disciplina Training, mentoring și coaching în cadrul masteratului de Sănătate ocupațională și performanța organizațională. Interesele sale de cercetare sunt concentrate în principal în arii precum dezvoltarea resurselor umane, studiul emoțiilor, psihologie organizațională, învățarea pe tot parcursul vieții și psihologie clinică

______________________________________________________________________________________________________

Cursuri

  • Managementul strategic al resurselor umane. Schimbarea organizațională
  • Sănătate organizațională
  • Comunicare managerială și resurse umane
  • Psihologia comunicării