În sesiunea iulie - septembrie 2022, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro.

Informații complete despre procesul de admitere se găsesc aici

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023.

Documente necesare pentru înscriereala studii universitare de masterat

 

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de masterat 

 

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2022-2023 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de masterat este aici.

  

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză