iun 30, 2022

LISTA CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA (TEXT ACADEMIC) - IULIE 2022


LICENŢĂ IULIE 2022 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF) ȘI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) 

Examenul de licenţă la specializarea Comunicare şi relaţii publice / specializarea Publicitate/  specializarea Comunicare şi media emergente/ Communication and Emerging Media, în limba engleză  are loc în data de 01.07.2022, ora 08.00, sediul din Bld. Expozitie, nr. 30A. 

La intrare în sala de examen absolvenţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi carnetul de student.

Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Orice încercare de fraudare a examenului de licenţă duce la eliminarea candidatului din examen.

Rezultatele examenului de licenţă, proba scrisă, verificate şi aprobate de Comisia de licenţă, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, în data de 4 iulie a.c, după ora 16.00, la avizierul SNSPA-FCRP şi pe site-ul facultăţii. 

Eventualele contestaţii se depun în cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

LISTA CANDIDATILOR LA PROBA SCRISA (LICENTA IULIE 2022) DISCIPLINE FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELATII PUBLICE/ SPECIALIZAREA: PUBLICITATE/ SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI MEDIA EMERGENTE/ COMMUNICATION AND EMERGING MEDIA, ÎN LIMBA ENGLEZĂ  - în secțiunea STUDENTI -> Campus.

 
 
 
 
 
 
 

Vezi toate alertele