Printati aceasta pagina

Stefan Stanciu

 


Profesor universitar doctor

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Ștefan Stanciu este cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, unde susține cursuri și seminare din anul 2000. Este doctor în științe tehnice și doctor în administrarea afacerilor.

Experiența didactică vastă i-a permis să proiecteze și să aplice noi tehnologii didactice la cursurile  Managementul resurselor umane (licență) și Cultură și comportament organizațional (masterat).

A proiectat și organizat activități didactice moderne la formele de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

Activitatea de cercetare este axată pe temele: cultură organizațională, antreprenoriat universitar (a se vedea teza de doctorat Universitatea antreprenorială), schimbarea organizațională în universități publice, problematica programelor de studii de masterat și a celor de doctorat la nivel național etc.

Ca evaluator ARACIS din 2010 până în 2022, a participat la evaluarea a circa 140 de programe universitare de licență și masterat, precum și la 7 evaluări instituționale.

La FCRP a coordonat elaborarea rapoartelor de evaluare internă a programelor de licență și de masterat în vederea acreditării de către ARACIS, iar la nivelul SNSPA a coordonat elaborarea rapoartelor de evaluare internă în vederea evaluării instituționale periodice externe.

A particitat la activitățile a 16 proiecte cu finanțare europeană, fiind de două ori manager de proiect.

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

  • Managementul resurselor umane
  • Cultură și comportament organizațional