I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP nr. 496/26.10.2021  privind acordarea burselor de performanță științifică și Criteriile de acordare a burselor de merit și de studiu în FCRP [click aici]

Decizia Consiliului FCRP nr. 497/26.10.2021  privind aprobarea comisiei pentru acordarea burselor [click aici]

I.1.  Burse pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022


SNSPA a stabilit calendarul privind acordarea burselor în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022, astfel:

În perioada 28 februarie - 18 martie 2022,studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul II din anul universitar 2021-2022 la adresa de e-mail; pentru Facultatea de Comunicare și Relații Publice accesează secțiunea Contact

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă. 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar. 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

 Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1524 lei net (2550 lei brut).

Mai multe detalii pot fi citite aici.

 

I.2. Burse pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022

În perioada 27 octombrie-12 noiembrie 2021, studenţii SNSPA pot transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor, pentru semestrul I din anul universitar 2021-2022. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de SNSPA, indiferent de categorie, este ca studentul/studenta să fie integralist/ă.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în conformitate cu structura anului universitar. 

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA poate fi consultat aici.

Mai multe detalii privind bursele acordate de SNSPA, aici.

Studenții SNSPA vor transmite online cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul I din anul universitar 2021-2022 la următoarele adresele de e-mail (conform facultății la care sunt înmatriculați): pentru Facultatea de Comunicare și Relații Publice accesează secțiunea Contact.  

 

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:


Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA):

 

Burse de ajutor social

Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim net (brut) pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
• cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1345 lei net (2300 lei brut).

 

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.