Printati aceasta pagina

Înscriere ONLINE

Completare online

FIȘA DE ÎNSCRIERE

Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. ADMITERE ONLINE este o aplicație care vine în sprijinul candidaților, pentru a fluidiza procesul de înscriere la concursul de admitere în SNSPA.

Candidații vor completa online FIȘA DE ÎNSCRIERE cu toate datele cerute de legislația în vigoare.

Completaţi online fişa de înscriere aici.

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

Dacă aveţi întrebări privind completarea online a fişei de înscriere, puteţi trimite un e-mail pe adresa: [email protected].

Fişa de înscriere poate fi completată online de pe un PC (recomandabil Windows 7 sau versiuni ulterioare), smartphone sau tabletă.

 

În atenţia candidaţilor!
Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.
La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 2.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.  
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.