Printati aceasta pagina

Admitere Examen 2019

Proba de concurs (Limba şi literatura română/Limba engleză/ Istorie/ Psihologie/ Economie) la specializările Comunicare şi relaţii publice, Publicitate şi Comunicare și Media Emergente are loc duminică, 21.07.2019, ora 08.00, în sediul din Bld. Expozitiei, nr. 30A.

La intrare în sala de examen candidaţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. Lucrarea de examen se redactează numai cu pix cu mină de culoare albastră. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Orice încercare de fraudare a examenului de admitere duce la eliminarea candidatului din concurs.

Lista candidaților la examenul scris este disponibilă aici:

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - click aici.

ISTORIE - click aici.

ECONOMIE - click aici.

PSIHOLOGIE - click aici.

LIMBA ENGLEZA - click aici.

 

GRILE DE CORECTARE ALE EXAMENULUI SCRIS - disponibile aici:

 

GRILA DE CORECTARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA - click aici.

GRILA DE CORECTARE LA ISTORIE - click aici.

GRILA DE CORECTARE LA ECONOMIE - click aici.

GRILA DE CORECTARE LA PSIHOLOGIE - click aici.

GRILA DE CORECTARE LA LIMBA ENGLEZA - click aici.

 

REZULTATELE CONCURSULUI

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, în data de 24 iulie 2019, după ora 18.00. Candidaţii trebuie să verifice periodic site-ul facultăţii. După afişarea rezultatelor începe procedura de înmatriculare a candidaţilor admişi.

Eventualele contestaţii se depun în cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor.


Ocuparea locurilor

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii.

În situaţia în care candidatul formulează 3 opţiuni, acestea pot fi valorificate doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform primei opţiuni.

Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.


Criterii de departajare

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere sunt:

1. Media de Bacalaureat;

2. Media anilor de studiu din liceu.