ORAR ADMITERE MASTERAT IF și IFR

 

 

TAXE ADMITERE

 

Pentru a se evita aglomeraţia în perioada de înscriere şi înmatriculare taxele se pot achita în conturile Facultății de Comunicare și Relații Publice deschise la BRD:

Taxe învățământ ZI
RO23BRDE445SV95462244450

Taxe învățământ ID şi IFR
RO08BRDE445SV13004784450

Modalităţi de plată a taxelor:

1. Plata taxelor se face în numerar la orice sucursală BRD din ţară sau prin transfer bancar în conturile facultății deschise la BRD. Este obligatorie completarea în secţiunea DETALII a numelui şi CNP-ului candidatului pentru care se efectuează plata.

2. Plata taxelor este achitată prin ordin de plată, este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui şi CNP-ului candidatului pentru care se efectuează plata.

Pentru completarea ordinelor de plată vă rugăm să aveţi în vedere următoarele informaţii financiare:

Nume beneficiar - SNSPA

Bancă beneficiar  -  BRD  sucursala Victoria  Bucureşti

CUI  beneficiar - 9510194

În perioada menţionată se achită  următoarele  tipuri de taxe :

Pentru vizualizarea DECIZIEI CONSILIULUI FACULTĂŢII DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE privind taxele de şcolarizare şi alte tipuri de taxe, click în zona STUDENŢI> TAXE. 

ATENTIE!

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. (Art. 277 din Legea Educaţiei Naţionale pe 2011)

Personalul SNSPA şi copiii acestuia sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admiterea în învăţământul superior.

Copiii orfani (de unu sau ambii părinţi) şi proveniţi din casele de copii (sub 25 ani) sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admiterea în învăţământul superior.

RECTORATUL