Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 18/18.03.2022, în sesiunea iunie-iulie 2022, examenul de absolvire a studiilor universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (susținere publică, în fața comisiei, în sală).

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator, studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății.

Pentru încărcarea lucrării, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul DISERTATII. În această zonă va da click pe Incarcarea lucrarilor de absolvire și va urma recomandarile date: lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și lucrarea se salvează într-un singur fisier MS Word (sub cu extensia .doc sau .docx).

Lucrarea de absolvire se susține public, în fața comisiei, în sală.

Calendar:

Sesiune iunie-iulie 2022: detalii aici.

Lucrarea de disertație: Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare