oct 10, 2019

10.10 - OPTIONALE UNIV. - REPARTIZAREA STUDENŢILOR PE GRUPES-a afișat Repartizarea studenților de la forma de învățământ universitar zi 2019-2020 pe grupe  la disciplinele opţionale în secțiunea STUDENT->OPTIONALE.

 

Vezi toate alertele